Det er høysesong i boligmarkedet i flere byer, og det merkes særlig i pressområder som Oslo og øvrige studentbyer. Foto: Pexels

Kritisk boligmangel for studentene

Med alt for få studentboliger og et privat leiemarked i sterk endring, kjemper studentene en fortvilet kamp om leieboligene. I juni økte leieprisen for alle boligtyper  i Drammen med 4,7 prosent sammenliknet med juni 2023.

– Vi har hatt flere nye leiligheter i Drammens-regionen til utleie den siste tiden, og vi har nådd et nytt nivå på leiepriser på enkelte objekter. Vi for eksempel leid ut en ny 2-roms i Lier med en månedsleie på 15.900 kroner. Selv om Drammen ikke er en typisk studentby, er det høysesong og godt oppmøte på visningene. Vi forventer at det gode markedet holder seg utover høsten, sier Eivind Sveen, daglig leder i Utleiemegleren Drammen, og legger til:

– Ferdigstillelse av nytt sykehus og Drammen helsepark i 2025, kan føre til at leieprisene vil stige fremover.

Merker Google-effekten i Vestfold

I juni økte leieprisen for alle boligtyper  i Vestfold med 7,2 prosent sammenliknet med juni 2023.

– ­Vi har opplevd godt oppmøte på visning de siste ukene og stor aktivitet i markedet. Det er særlig høy aktivitet i de største byene som Tønsberg, Sandefjord, Skien og Porsgrunn. Vi har merket effekten av Google-etableringen i Skien, sier Karsten Olsen, daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, og legger til:

– Vi forventer at det vil komme enda flere til området de neste månedene, som vil gi mer aktivitet og press i leiemarkedet i tiden fremover.

Desperate studenter og unge går nye veier i Oslo

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren Oslo sin portefølje i juni, økte med 6,9 prosent sammenliknet med juni 2023.

Antall studentboliger, som Studentsamskipnaden i Oslo rår over, dekket i 2023 kun 12,3 prosent av behovet. Videre tall fra Norsk student organisasjon viser at 75.626 studenter kjemper en frustrerende, og for mange, nytteløs kamp om Studentskipnadens 9.324 studentboliger. Det betyr at over 80 prosent av studentene må finne seg bolig å leie i det private markedet.

– Studentene som skal studere i Oslo lider av mangelen på studentboliger. Det presser prisene opp. Er du student og skal leie et sted å bo i Oslo, må du ut med om lag 14.000 kroner for en 1-roms og mellom 17.000 – 20.000 kroner og oppover for en 2-roms. Det er også mulig å leie større leiligheter, som for eksempel en 4-roms. Da må studentene ut med minst 8.000 kroner hver. I tillegg kommer kostnader som strøm og internett. Skal man ha muligheten til å leie seg et sted å bo, sier det seg selv at man må jobbe mye ved siden av studiene, sier Siri Anne Bernum Halck, regionssjef i Utleiemegleren.

På utleie av leiligheter som ligger sentralt i Oslo, er studentene i sterk konkurranse med yrkesaktive leietagere, som mange utleiere foretrekker å leie ut til. Utleiemegleren ser nå at de unge går nye veier i jakten på tak over hodet før høsten.

– Nytt for markedet er at vi får henvendelser fra unge på dyre boliger med høy standard og utleiepris fra 30 000 kroner og oppover. Dette er boliger utleierne i utgangspunktet ikke ønsker å leie ut til bofellesskap. Det viser at unge leietagere er villige til å strekke seg langt og betale mer for å ha et sted å bo til høsten, forklarer Bernum Halck, og legger til:

– I midten av juli får studentene utdelt studieplassene sine, og da vil det være enda flere om de ledige utleieboligene. Vi anbefaler studentene å se litt utenfor bykjernen. Der vil de få litt mer for pengene.

Jevnt trykk i Asker og Bærum

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum i juni, økte med 6,32 prosent sammenliknet med juni i 2023.

– Vi ser tilbake på en god måned med et sterkt leiemarked, der for få boliger i markedet førte til at etterspørselen gikk i været. Vi er ikke et typisk studentområde, så hvis man er villig til å ta en kort togtur fra sentrum vil man møte et mindre presset og langt roligere i leiemarkedet enn i Oslo. Likevel opplever vi godt besøkte visninger og en høy omsetningshastighet. Vi forventer at trykket skal holde seg oppe gjennom juli og inn i august måned, sier Mats Larsen, daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum.

Få utleieboliger og høy aktivitet på Romerike

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren Lillestrøm sin portefølje i juni, økte med 5,7 prosent sammenliknet med juni i 2023.

– Vi opplevde et stort trykk på visninger og høy aktivitet generelt i leiemarkedet også i juni. Det er fortsatt alt for få utleieboliger på markedet, noe som gjør det vanskelig for veldig mange å finne en egnet bolig. Har du en bolig du ønsker å leie ut, så bør du komme i gang med prosessen nå, sier Tom A. Andersen, daglig leder i Utleiemegleren Lillestrøm.

Andersen merker økt pågang fra tidligere utleiere som ikke får solgt sin sekundærbolig til ønsket pris, og som derfor må vurdere å leie ut for en ny periode.

– Vi forventer et bra trykk i markedet med leiepriser som antageligvis vil fortsette å stige noe, også de neste månedene. Som tidligere år er det få studenter som søker etter bolig i vårt område, noe som er forunderlig med tanke på nærheten til Oslo, sier Andersen.

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren Jessheim sin portefølje i juni, økte med 5,6 prosent sammenliknet med juni i 2023.

– Det har gjennom måneden vært bra trykk på visninger, og boligene har blitt raskt leid ut. Det er størst etterspørsel på nye og moderne leiligheter. Vi opplever at det fortsatt er mangel på utleieboliger i markedet, i hovedsak 4- og 5-roms leiligheter. Vi har fått flere henvendelser fra fortvilede leietakere som ikke finner en passende bolig, sier Tom Fjalestad, daglig leder i Utleiemegleren Jessheim, og legger til:

 – Vi forventer en noe roligere periode gjennom julimåned, men det vil nok ta seg opp i august og september. Vi anbefaler leietakere å bruke fellesferien, når konkurransen er lavere, til å sikre seg en bolig.

Stor interesse for 2-roms i Østfold

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Østfold i juni, økte med 4 prosent sammenliknet med juni 2023.

– Det er godt oppmøte og god interesse på våre visninger og annonserte boliger. Vi har hatt flere tilfeller i Moss der 2-roms på om lag 40 kvadratmeter blir utleid med en månedsleie på 14.500 kroner. Dette er for øvrig boligtypen det fortsatt er størst interesse for, sier Helge Hanch-Hansen, daglig leder i Utleiemegleren Østfold.

Han forteller at markedet normalt roer seg noe ned i fellesferien, før det tar seg opp i august og september. Hanch-Hansen har to tips til de som er på boligjakt:

– Ser du etter bolig eller skal annonsere en bolig for utleie, er det tid for å gjøre det nå. Er du ung student anbefaler vi å møte forberedt på visninger med bolig-CV, referanser og bekreftelse på inntekt.

Markedet i Trondheim er i god balanse

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim øst i juni, økte med 7,7 prosent sammenliknet med juni i 2023.

– Vi hadde stort trykk på alle boliger vi la ut i mai og juni, hvor de fleste ble utleid etter første visning. Vi ser at trykket holder seg oppe og at boliger med høy standard, som ligger i nærheten av kollektivtilbud og god infrastruktur, blir fortere utleid, sier Heidi J. Kjensjord, daglig leder Utleiemegleren Trondheim Øst.

I motsetning til andre storbyer, bygges det fortsatt en del studentboliger i Trondheim. Ifølge Norsk Student Organisasjon sine tall for 2023, dekker Studentskipnadens boliger i Trondheim kun 13,5 prosent av behovet.

– Det er et tydelig behov for flere studentboliger. Når det ikke er nok boliger gjennom studentsamskipnaden, merker vi høyt trykk på flerroms leiligheter i sentrumsnære områder, sier Kjensjord, og legger til:

– Vi opplever god oppdragsinngang i juli, og tror markedet holder seg i balanse. Vi venter at trykket på boligene våre i de mest populære områdene, vil øke ytterligere mot midten av juli og mot august, når studentene får svar på studieinntaket.

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim sentrum i juni, økte med 7,5 prosent sammenliknet med juni i 2023.

– En del av forklaringen på den høye økningen er at porteføljesammensetningen til vårt kontor nå består av flest leiligheter og ikke hybler, samt indeksregulering på allerede utleide boliger. Leieprisene man oppnår denne sommeren kan se ut som den høyeste økningen på lenge. Dette skyldes i hovedsak at utleierne har fått økte kostnader og at tilgangen på utleieboliger i Trondheim, etter mange gode år, er blitt mindre, sier Solveig Hjallen Moan, daglig leder Trondheim Sentrum.

3000 studenter i boligkø i Bergen

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen Vest i juni, økte med 7,1 prosent sammenliknet med juni i 2023.

– I Bergen opplever vi nå et godt trykk på visning, og spesielt sentrale leilighet som kan fungere som kollektiv er ettertraktet. Prisene ser ikke ut til å skremme leietakerne bort, og de fleste boligene leies ut raskt. Over 3000 studenter står i kø for å få studentbolig i Bergen nå, og trykket blir nok ikke mindre etter hovedopptaket hos Samordna opptak i juli, sier Lene Stople Gjendem, daglig leder i Utleiemegleren Bergen Vest, og legger til:

– Arbeidsmarkedet er også i bevegelse, og mange av henvendelsene på annonsene er fra innflyttere som starter i ny jobb i løpet av sommeren. Dette gir ekstra press på markedet.

Venter stor pågang i Stavanger

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger i juni, økte med 8,8 prosent sammenliknet med juni i 2023.

– Etterspørselen er størst på attraktive, sentrumsnære leiligheter. Etterspørselen fra olje- og energisektoren er fortsatt stor, hvor leietakere ønsker bolig i nærhet til Forus og Tananger. Oppdragsinngangen var meget god i juni, og den ser ut til å fortsette inn i juli. Oppdragsinngangen var meget god i juni, og den ser ut til å fortsette inn i juli, sier Magnus Stokstad Fjell, daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, og legger til:

I år er det mange søkere til studieplassene på UIS, og Studentskipnaden melder om boligmangel. Ifølge Norsk Student Organisasjon er dekningsgraden til Studentskipnaden i Stavanger kun på 14,5 prosent.

– Det betyr at 13.372 studenter kjemper en knallhard kamp om 1.932 studentboliger. Det vil føre til at fleste parten av studentene må ut i det private leiemarkedet. Vi ser derfor for oss en stor pågang fra midten av juli og ut august, når studentene får svar fra Samordna opptak, sier Fjell.

Politikerne må våkne

Under Arendalsuka lanseres Studentindeksen – et samarbeide mellom flere aktører. – Vi håper tallene vil vekke politikerne, sier Stian Carlsen, administrerende direktør i Utleiemegleren.

Dyrtid og høye boligpriser fører til at sterkere kjøpegrupper velger eller blir presset ut i leiemarkedet. Det går utover studentene og de svakest stilte. Nå vil Utleiemegleren at politikerne må komme med forslag som bedrer situasjonen.

– Å forby tidsbestemte leiekontrakter, bedre oppsigelsesvern for leietakere og gi tøffere beskatning på utleie vil ikke løse utfordringene i dagens leiemarked. Heller det motsatte – det vil føre til ytterligere økte leiepriser, sier Stian Carlsen, administrerende direktør i Utleiemegleren.

Carlsen mener det aller viktigste som må gjøres, er å bygge flere boliger raskere. Det gjelder spesielt studentboliger og små 1- og 2- romsleiligheter i pressområdene.

– Da vil leieprisene stabilisere seg, kvaliteten på boligene økes og ikke minst flere finne seg et sted å bo. Noe som gjør at de kan takke ja til studie- eller arbeidstilbudet de har fått, sier Carlsen.

Lanserer Studentindeksen

Det å være student i dag er stressende og dyrt. Dagens boligmangel og priser, gjør at studentene må jobbe mye mer ved siden av studiene, enn det som er ønsket, for å kunne forsørge seg selv. Fremover ønsker Utleiemegleren å sette søkelyset på studentenes situasjon. I forbindelse med Arendalsuka i august lanserer de derfor Studentindeksen for leiemarkedet sammen med Norges student organisasjon, Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

– Studenttindeksen skal måle hvor mange boliger og til hvilken pris en student kan leie i de store norske byene, gitt studiestøtten og kostnader til normalt livsopphold. Fordi studiestøtten ikke er tilstrekkelig for å dekke alle studentens utgifter, beregner den også hvor mye en student må jobbe for å få økonomien til å gå rundt. Indeksen måler derfor både studenters kjøpekraft i boligmarkedet og deres mulighet til å prioritere studiene, forklarer Carlsen.

Studentindeksen skal komme ut to ganger i året, i forbindelse med semesterstart, og skal være med på å sette søkelyset på studentenes store utfordringer i boligmarkedet.

– Vi håper at Studenindeksen kan vise frem den håpløse situasjonen dagens studenter står i. Vi håper tallene vil vekke politikerne, sier Carlsen og legger til:

– Dagens situasjon er ikke bærekraftig. Det er Utleiemeglerens prisstatistikk en tydelig indikasjon på, der vi månedlig ser sterkt økende priser i pressområdene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *