Tore Opdal Hansen (H), fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune. Foto: Morten Brakestad

Møter departementet om den økonomiske situasjonen i fylket

Torsdag 13. juni skal fylkesordfører Tore Opdal Hansen i møte med Kommunal- og distriktsdepartementet. Temaet i møtet er den krevende økonomiske situasjonen i Buskerud fylkeskommune.

Fylkesordføreren har denne våren jobbet aktivt med å få frem at Buskerud fylkeskommune får for lite penger fra staten. Brev fra fylkesordføreren til statsråd i kommunal- og distriktdepartementet, Erling Sande, med påfølgende ordføreropprop fra alle ordførerne i Buskerud, har skapt oppmerksomhet rundt det nye inntektssystemet.  I torsdagens møte vil departementet være representert ved statssekretær Ole Gustav Narud.

–Det nye inntektssystemet fra staten består av mange fordelingsnøkler, og flere av disse slår negativt ut for Buskerud. Det er viktig at de som fordeler pengene forstår hvilke konsekvenser dette får for innbyggerne i fylket vårt, sier fylkesordføreren.

Fylkesordføreren forventer at kommunalministeren tar Buskeruds utfordringer på alvor, og sørger for at det fremover settes av nok penger til å gi innbyggere i Buskerud det offentlige tjenestetilbudet de fortjener.

Umulig med en forsvarlig drift av fylkeskommunen med så lite midler

– Min påstand er at det ikke er mulig å drive en fylkeskommune på en forsvarlig måte med de pengene vi i dag får fra staten. Vi burde satse, i stedet for å kutte. Det er ikke riktig at innbyggerne i Buskerud skal få et tilbud som er dårligere enn tilbudet som gis i andre fylkeskommuner, avslutter Opdal Hansen.

Fylkeskommunen er i gang med en stor økonomisk omstillingsprosess

En oversikt over inntektene norske fylker får fra staten viser at Buskerud får kr 14 240 , mens gjennomsnittet av fylkene får kr 16 530  per innbygger. Totalt innebærer dette om lag 600 millioner kroner mindre i årlige inntekter for Buskerud.

På grunn av de manglende inntektene fra staten, må fylkeskommunen nå gjennom en omfattende økonomisk omstillingsprosess. 29. mai la konsulentselskapene BDO og PwC frem to uavhengige analyse- og tiltaksrapporter.  Fylkeskommunedirektøren har gått gjennom konsulentenes forslag og kommet med en innstilling som ble lagt frem 6.juni. I innstillingen foreslås det tiltak som innebærer dårligere tjenestetilbudet for innbyggerne i Buskerud. Nå er det opp til politikerne å bestemme hvilken retning omstillingsarbeidet skal følge. Saken skal opp i fylkesutvalget 14 juni, og i fylkestinget 19. og 20. juni.  Tiltak skal utredes videre etter sommerferien. Konkrete beslutninger og dermed endringer i budsjettildelinger blir bestemt i økonomiplan 2025-2028, som behandles i fylkestinget i desember.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *