Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel (t.v.) og styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, delte ut 4,7 millioner til professor Terje Alræk ved Høyskolen Kristiania. Foto: Kreftforeningen.

Etterlyser kvinner til studie

Etter en pandemi-pause fortsetter arbeidet med Acubreast-studien i regi av Høyskolen Kristiania. Studien er finansiert av Rosa Sløyfe, og skal finne ut om akupunktur virker mot fatigue som rammer svært mange kvinner etter brystkreftbehandling.

Professor Terje Alræk ved Kristiania skal i sitt forskningsprosjekt vurdere om akupunkturbehandling kan redusere kronisk tretthet etter avsluttet brystkreftbehandling. Én av tre overlevende får senskader som går på helsa løs. Det er utvalgte akupunktører rundt om i landet som deltar i prosjektet, og nærmest Drammen er Tønsberg eller Vikersund. Hvem det er,  får deltakerne vite først hvis de kommer i akupunkturgruppen. 250 kvinner skal være med i den randomiserte studien, hvorav halvparten får 12 akupunkturbehandlinger. Interesserte kan melde seg på her: https://www.kristiania.no/school-of-health-sciences/acubreast/

Kronisk tretthet

Hvert år rammes 3.500 kvinner av brystkreft i Norge. Ni av ti overlever heldigvis denne kreftsykdommen.

– Fatigue, også kalt kronisk tretthet, er en vanlig senskade etter kreftbehandling. For mange brystkreftoverlevere blir den kronisk og forringer livskvaliteten, fremholder Terje Alræk, som er professor ved Institutt for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania.

Rosa sløyfe, et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen,  bevilget til sammen 18,5 millioner kroner i 2019 til forskningsprosjekter som omhandler senskader etter brystkreftbehandling. Summen ble fordelt på fem norske forskere ansatt ved Høyskolen Kristiania, NTNU, Akershus universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus. Terje Alræk fikk tildelt 4.729 000 kroner til forskningsprosjektet «Er akupunktur et relevant behandlingstilbud av fatigue hos brystkreftoverlevere?». Forskningssøknaden har vært gjennom en internasjonal fagfellevurdering.

Reduserte senskader?

– Det har ikke tidligere vært utført forskning på akupunkturbehandling knyttet til tretthet hos norske brystkreftoverlevere. Forskningen må avgjøre om det virker eller ei, sier Alræk.

Forskerne vil i dette prosjektet, som strekker seg over tre år, også registrere endringer av livskvalitet, angst og depresjon, antall hetetokter i løpet av et døgn og søvn – alle faktorer som flere forskere tror kan påvirke fatigue. Terje Alræk forteller at internasjonal forskning går i retning av at akupunkturbehandling kan være et alternativ ved senskader etter nødvendig behandling av brystkreft, men foreløpig er dette for lite undersøkt i Norge til at de kan anbefale behandlingen.

Foto fra Pixabay

Anses som en trygg behandling

– Er akupunktur trygg behandling for brystkreftrammede?

– Akupunktur er ansett som trygg behandling når den utføres av kompetente og erfarne akupunktører. De fleste opplevde bivirkninger er av forbigående karakter f. eks. kløe rundt nålestikket eller blåmerke (skyldes at nålen har truffet en blodåre – helt ufarlig).

Alvorlige bivirkninger, som for eksempel lungepunksjon (pneumothorax), fra akupunkturbehandling er ytterst sjelden. Har pasienten ødem i armen eller fjernet mer enn fire lymfeknuter i en av- eller begge armhuler blir det ikke gitt akupunktur i den armen/de armene. Har noen fått innsatt implantat i forbindelse med brystrekonstruksjon, vil akupunktørene ikke sette nåler i denne regionen av kroppen.

Hvordan oppleves fatigue?

Kronisk fatigue er trøtthet som varer mer enn seks måneder etter at behandling er avsluttet og det ikke lenger er tegn til aktiv sykdom. Dette er en senskade. Noen opplever at tretthetssymptomer melder seg først en tid etter at kreftbehandling er over og de har følt seg friske en stund.

Fatigue varierer fra person til person. Noen kan ha lett redusert energi i hverdagen, mens andre er mer eller mindre sengeliggende. Mange befinner seg i en tilstand midt imellom. Fatigue er ikke nødvendigvis synlig for andre. Mange ser langt mer friske og opplagte ut enn de faktisk er. Dette kan medføre forventninger fra andre som det er viktig å snakke om.

Foto fra Pixabay

Her er noen eksempler på hvordan personer med fatigue beskriver tilstanden:

 • nedstemthet
 • konsentrasjonsvansker
 • utilpasshet
 • hukommelsessvikt (særlig korttidshukommelse)
 • kjedsomhet
 • tretthet
 • utmattelse
 • kraftløshet
 • energiløshet
 • døsighet
 • en subjektiv følelse av at noe er galt med kroppen
 • kroppslig ubehag og redusert funksjon

Noen opplever at det kan være vanskelig å finne ord og setninger, og selv det å ta enkle valg kan være slitsomt. Mange opplever også at det tar lang tid å gjenvinne krefter etter fysisk eller psykisk anstrengelse. Trettheten går ikke over ved søvn eller hvile.

Fatigue beskrives også som en overveldende følelse av å være utmattet som varer i kortere eller lengre tid av gangen. Selv lystbetonte oppgaver og gjøremål blir vanskelige å gjennomføre fordi man mangler energi. Det kan være problematisk å lese bøker fordi man glemmer hva man sist har lest eller hva som stod på forrige side. Symptomene kan være verre og vare lengre hos eldre personer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *