2.700 kroner dyrere i måneden

SIFOs referansebudsjett er oppdatert med 2023-tall, og månedlige kostnader i referansebudsjettet har økt med nesten 2.700 kroner for en eksempelfamilie siden februar i fjor.

SIFOs referansebudsjett, med den tilhørende kalkulatoren, er nå oppdatert med nye tall for 2023. På grunn av de store prisvariasjonene i markedene har forskerne innhentet nye priser for de fleste forbruksområdene i referansebudsjettet. Prisene ble målt i februar/mars.

De nye beregningene viser at det er kostnader til spedbarnsutstyr, mat og drikke, husholdningsartikler og drift og vedlikehold av bensinbil som har økt mest siden februar i fjor. Kostnadene til barnehage og andre dagligvarer har gått ned i samme periode.

Økning på nesten 2.700 kroner

– For en eksempelfamilie med to barn har utgiftene økt med i underkant av 2.700 kroner i måneden, sier SIFO-forsker og prosjektleder Marthe Hårvik Austgulen.

Det kommer i tillegg til økte bokostnader og strømpriser.

Hun understreker at budsjettet er et langtidsbudsjett, hvor det er lagt opp til at en setter av penger til sjeldnere innkjøp av dyre og varige forbruksgjenstander.

Referansebudsjettet viser hva det koster å leve på et akseptabelt forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetning.

Årets oppdateringer

Referansebudsjettet oppdateres årlig, men det varierer på hvilken måte de ulike forbruksområdene oppdateres. I tillegg til at prisene har endret seg er det tre faktorer som i hovedsak påvirker kostnadsestimatene i årets referansebudsjett: 1) revisjon av forbruksområder, 2) justeringer i prismålte representantprodukter ved ny prisinnhenting, og 3) korrigeringer av tidligere prisinnhentinger og beregninger.

I 2023-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdet «husholdningsartikler» blitt revidert og oppdatert, og nye priser er samlet inn. I husholdningsutstyr inngår blant annet kjøkkenutstyr, hvitevarer og elektriske apparater. Det er også gjort en mindre revisjon av grunnlaget for forbruksområdet «andre dagligvarer».

I tillegg er prisene oppdatert for forbruksområdene «mat og drikke», «personlig pleie», «reisekostnader», «spedbarnsutstyr», «møbler», «bilkostnader», «barnehage» og «aktivitetsskolen AKS». Prisene for de øvrige forbruksområdene er KPI-justert til februar 2023-priser.

Hvem bruker budsjettet?

SIFOs referansebudsjett har blitt oppdatert årlig siden 1987 og brukes hyppig av det offentlige, banker og privatpersoner. Referansebudsjettet er et godt utgangspunkt for å sette opp sitt eget budsjett.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *