Hundretusener elsparkesykler er nå ulovlige å bruke

Fra 1. januar må alle privateide elsparkesykler ha lovpålagt ansvarsforsikring for motorvogn. Bare rundt 1 prosent har skaffet seg forsikringen, ifølge If. Det er Samferdselsdepartementet som har omklassifisert elsparkesykler og lignende farkoster til «liten elektrisk motorvogn» og innført forsikringsplikt etter bilansvarsloven. Uten ansvarsforsikring for motorvogn er elsparkesykler og ståbrett ulovlige å bruke. Bare 1 prosent er […]