Klimaendringer gjør påskefjellet mer utrygt

Forskere skal studere hvordan klimaendringene endrer risikoen for snøskred og andre farlige hendelser i høyfjellet. Det nærmer seg påske og høysesong for ferdsel i fjellområdene våre. Trafikken i høyfjellet er økende – sommer som vinter. Og fjellturisme er en viktig næring i deler av landet. Men fjellområdene er under endring. De er spesielt utsatte for […]

Fruktkonsumet går ned – Sparer vi oss til dårlig helse?

Inntaket av frukt gikk ned i 2022, dette bekreftes i den helt ferske Frukt- og grøntstatistikken som ble presentert på Bjørvika torsdag denne uken. Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) mener det kan være flere årsaker til nedgangen. Frukt- og grøntstatistikken som gis ut årlig av OFG viser at volumet av frisk frukt har gått […]