Brudd i 7 av 10 kontroller i utelivsbransjen

Arbeidstilsynet har det siste året gjennomført over 1 000 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i overnattings- og serveringsbransjen. Det ble avdekket brudd på arbeidsmiljøregelverket i 70 % av disse. – Det er viktig og riktig å føre tilsyn med overnattings- og serveringsbransjen, det ser vi tydelig på antall brudd på lovverket som vi har avdekket, […]

Bioingeniørmangel: – Vi har ingen reserve å ta av

Tall fra NAVs bedriftsundersøkelse 2023 viser at mangelen på bioingeniører er økende. Totalt søker virksomhetene 250 bioingeniører. Det er en økning på 400 prosent siden koronaåret 2020. – Bioingeniørene er ikke blant de aller største profesjonene i helsevesenet, men innehar en kritisk kompetanse hvor spesialistmangel fører til at øvrige tjenester på sykehusene stopper opp, sier […]

Så mange synes det er greit å drikke før de kjører bil

Hver dag kjøres det 140.000 turer i trafikken av folk som er påvirket av alkohol, ifølge politiet. Ny undersøkelse viser nordmenns holdninger til promille bak rattet. Hvor mye alkohol synes du det er greit å drikke før du kjører bil? Norstat har spurt et utvalg nordmenn for Frende Forsikring. Slik svarer aldersgruppene: Aldersgruppe «Det er […]

Sterkt Eidsiva-resultat

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 1.757 millioner kroner etter første kvartal. – Det er gledelig å kunne levere et godt, og vesentlig bedre resultat i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, sier konsernsjef Øistein Andresen om forbedringen på 1 595 millioner kroner. Største delen av resultatforbedringen kommer i nettselskapet Elvia, […]