Forutsigbare rammebetingelser holder kostnader nede

For idretten skaper pris- og kostnadsøkningen i samfunnet fire store utfordringer. Først og fremst får de aller fleste dårligere økonomi, noe som gjør det vanskeligere å prioritere idrettsdeltakelse. For det andre øker idrettslagenes kostnader. Når idrettslagene får større utgifter, må de ha høyere inntekter. Konsekvensen er at det koster mer å være med. For det […]

Kommunene og idretten trenger hverandre

Resolusjon på Idrettstinget 2023: Norske kommuner er en viktig samarbeidspartner for idretten, kanskje den viktigste. Det er nok å nevne den innsatsen kommunene gjør gjennom å bygge og drifte idrettsanlegg, og den økonomiske støtten de bidrar med til idrettslagene. Norges idrettsforbund har akkurat vedtatt en ny langtidsplan som setter mål og retning for vårt arbeid […]