Høye priser: 2 av 5 er blitt mindre sosiale

Når alt blir dyrere er det ikke bare reise- og matbudsjettet som kuttes til beinet. – Mer enn 40 prosent går mindre ut for å være sosiale. Det er bekymringsfullt. Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven om den ferske Frendeundersøkelsen, utført av Norstat. Legen peker på at mye av det vi gjør med venner koster penger. – En […]

Strømming av idrettsarrangement for barn

Strømming av idrett reguleres av personvernregelverket. Datatilsynet har nå publisert ny veiledning om strømming av idrettsarrangement for barn og unge for å hjelpe til med å tydeliggjøre reglene. Veiledningen er særlig rettet mot de som strømmer eller publiserer opptak av idrettsarrangementer, men vil også gi nyttig informasjon til foresatte og medlemmer av idrettsklubber. – Et […]