Stortingsmeldingen alene løser ikke boligutfordringen for eldre

Stortingsmeldingen «Felleskap og mestring – «Bu trygt heime» har mange gode ønsker, vurderinger og fremtidige utredninger, men få konkrete tiltak som vil gjøre det enklere for eldre å bo lengst mulig hjemme i eksisterende boliger. – For at regjeringen skal lykkes med at flere kan bo trygt hjemme lengst mulig er det avgjørende med en […]

Aktivt år for Stortinget

Stortinget har holdt sitt siste planlagte stortingsmøte før sommeren. Så langt er 500 saker behandlet i dette stortingsåret. – Energi og grunnrenteskatt for havbruk har dominert i mediebildet. Vi ser at budsjettdebattene engasjerer sterkt i trangere økonomiske tider. Jeg er stolt av at et samlet Storting står bak stor og langvarig støtte til Ukraina, og […]

Håper på bedre husleiemarked

Forbrukerrådet er veldig fornøyd med at regjeringen nå har satt ned et utvalg som skal gå gjennom husleieloven. – Forbrukerrådet har over lang tid tatt til orde for at det skal nedsettes et eget utvalg for å gå gjennom dagens husleielov. Mange forbrukere vil være avhengig av å leie bolig i årene som kommer. Og […]