Flere jenter velger håndverksfag

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere jenter søker seg til yrkesfag nå enn tidligere. Flere av dem markerer seg når landets hyggeligste håndverkere skal kåres. –  De siste årene har vi hatt flere sterke kvinnelige kandidater på topp, og det er gledelig å se at de er i ferd med å utfordre de tradisjonelle kjønnsmønstrene […]