Hackere og datatyver tar ikke ferie

En firedel av de største bedriftene opplever at forsøk på dataangrep øker i ferien. Når vi kobler av på stranden, kobler de kriminelle seg til dårlig sikrede datasystemer. Debattinnlegg av Ole Erik Almlid administrerende direktør i NHO, Knut Ivar Rønning daglig leder i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og direktør Odin Johannessen i Næringslivets Sikkerhetsråd. […]

Husk å dokumentere skader ved flom

Har du fått skader på privat eiendom som følge av mye nedbør og flom, kan du ha krav på naturskadeerstatning. Det er viktig å dokumentere skadene fortløpende. Tørke er avløst av store nedbørsmengder og oversvømmelser mange steder.  Skader som følge av ekstraordinær nedbør og flom kan gi rett til erstatning gjennom statens naturskadeordning. Ordningen forvaltes […]

Sommerjobb: Store lønnsforskjeller mellom kjønnene

Opp mot 100.000 kroner skiller kvinner og menns årslønn hos ingeniør- og teknologistudenter som er i relevante jobber ved siden av studiene. – Bekymringsfullt, sier direktør for forhandling og arbeidsliv i NITO, Jan Pieter Groenhof. Tallene kommer fra en nylig utviklet SSB-statistikk laget for NITO om lønnsnivå i relevant jobb for ingeniør- og teknologistudenter. Statistikken […]

Lyn ødelegger robotgressklippere i sommer

De siste ukene har uvanlig mange robotgressklippere blitt skadet av lynnedslag. I sommer har If fått inn flere titall skademeldinger om robotgressklippere som har blitt rammet av plutselige spenningsøkninger i strømnettet. Hvis det slår ned ett sted, kan sterk strøm fra et lynnedslag følge kabler og ledninger i strømnettet over store avstander. – Det ser […]