Vil stanse laksefisket der det ikke blir rapportert fangst

Miljødirektoratet foreslår at 12 vassdrag som i dag er åpne for laksefiske ikke åpnes i 2024. Sju nye vassdrag foreslås åpnet for laksefiske. – Fangstrapportering er i mange tilfeller den eneste kilden til informasjon om bestandene av laks, sjøørret og sjørøye i vassdragene, og er et krav for å tillate fiske i vassdrag, sier direktør […]

Ber om førerkort for både buss og lastebil i videregående opplæring

I en felles henvendelse til Utdanningsdirektoratet ber Yrkestrafikkforbundet (YTF) og seks andre organisasjoner om at elever og lærlinger i yrkessjåførfaget på videregående skole som hovedregel skal tilbys førerkortopplæring på både buss og lastebil. Målet er å øke arbeidsmobiliteten og rekrutteringen til bransjene. Sammen med Fellesforbundet, NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund, Hovedorganisasjonen Virke, NHO Logistikk og Transport […]

11 000 anmeldt for ruskjøring: – Nordmenns store skrekk

Hver eneste dag i 2023 ble 31 bilførere anmeldt for ruspåvirket kjøring. – Det er skrekkelig høye tall. Jeg tør ikke tenke på hvor mange som ikke blir tatt. Det sier Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring. Totalt ble 11.428 personer rusanmeldt i fjor, viser tall fra Utrykningspolitiet. De som blir tatt er påvirket av alkohol, […]

Forbrukerrådet vil klage inn selskaper som krever ulovlig høye fakturagebyrer

Forbrukerrådet oppfordrer forbrukere til å melde fra om selskaper som fortsatt krever ulovlig høye fakturagebyrer. – Vi vil kartlegge, offentligjøre og klage inn slike selskaper til Forbrukertilsynet, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Forbrukertilsynet varslet nylig ukesbøter på inntil tre millioner kroner for ulovlig høye gebyrer til Telenor, Telia og Convene. Alle de tre […]