Rolig start på snøsmeltingen i Sør-Norge

En periode med vårlige temperaturer har startet snøsmeltingen i Sør-Norge, og derfor renner det mer vann enn normalt i de store vassdragene. Men vannstanden er fremdeles under flomnivåer. Det er været som avgjør hvordan vårflommen utvikler seg I Sør-Norge har snøen smeltet opp til rundt 400 meter over havet. Den nærmeste perioden nå ser ut […]

Hva er en ballade?

“Ordet “ballade” antyder en fortelling eller narrativ, og selv om det ikke blir fortalt en bokstavelig historie her, fant jeg meg selv tenkende på de to utøverne som medreisende i et terreng – eller som dansepartnere – og musikken som av og til som en sang de synger sammen, av og til som et landskap de krysser, av og til som en stemning, av og til som en monolog, og av og til som en fin linje de trekker. Til slutt er det en ballade om celloen og pianoet, og måten jeg hører dem sammen.- Linda Catlin Smith”
Galelri Athene, Lørdag 27. april kl: 16:00.

DNT: – Håper Vestre blir en folkehelseminister!

Den Norske Turistforening ønsker den nye helseministeren Jan Christian Vestre lykke til i jobben med en klar oppfordring: Sats på forebygging og folkehelse og bruk mulighetene som ligger i frivilligheten og friluftslivet. Fredag ble Jan Christian Vestre utnevnt som ny helseminister. Generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), Dag Terje Klarp Solvang, har store forventninger til […]

Vold i skolen: Krever handling for tryggere skoler

I 2018 oppga hver tredje lærer i grunnskolen at de hadde opplevd å bli truet eller trakassert en eller flere ganger siste 12 måneder. Nå har denne andelen økt til nesten tre av fire. Halvparten av lærerne oppgir at de har blitt utsatt for fysisk skade eller vold, ifølge undersøkelsen som er utført av Respons […]