Norge må forberede seg på et stigende havnivå

Klimaendringer gjør at havet stiger. En ny rapport viser at det meste av norskekysten vil oppleve havnivåstigning, dersom den globale oppvarmingen fortsetter som i dag. Rapporten «Sea level rise and extremes in Norway» beskriver hvordan havet er ventet å stige langs norskekysten mot midten og slutten av dette århundret, og videre mot år 2300. Rapporten er […]

Depositumsgaranti for næringseiendom – en smart investering

Vi opplever større interesse rundt Depositumsgaranti for næringseiendom enn tidligere. – Ikke så rart, siden dette kan være gunstig på flere områder, samtidig som du frigjør arbeidskapital umiddelbart, sier Marcus Engelberg i Söderberg & Partners. Tradisjonelt sett har bedrifter vært nødt til å binde opp store summer kapital i form av depositum ved inngåelse av leiekontrakter. […]

Rekordtidlig tomt for norsk potet i år – butikkhyllene blir ikke tomme

De siste norske potetene for sesongen pakkes og leveres til butikkene i disse dager. Norske nypoteter ankommer trolig markedet i juni. Tollavgiftssatsen på potet er satt til null med virkning fra 1.mai. 2023 var et unormalt år med både tørke, ekstrem nedbør og flom. Uværet Hans førte til at potetproduksjonen gikk kraftig ned, særlig i […]

Færre reiseskader hittil i år

Sammenlignet med i fjor ser Tryg Forsikring hittil i år en nedgang i antall reiseskader på vel fem prosent. – Man må anta at årsaken er at det er færre av våre kunder som reiser på grunn av dyrtid og dårlig kronekurs, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg. Topp tre av reiseskader er reisesyke, reisegods […]

Kaster du hageavfall i naturen?

Hageavfall regnes som forsøpling på samme måte som annet avfall. Men riktig håndtering av hageavfall er også vesentlig for naturmangfoldet. – Ifølge forurensningsloven er det ulovlig å dumpe hageavfall i naturen, utenfor hager. Dette regnes nemlig som forsøpling, på samme måte som dumping av annet avfall, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Et sikkert vårtegn […]