Flere innsjøer er påvirket av veisalt

10 av 37 innsjøer langs hovedveier på Østlandet var sterkt forurenset av veisalt i 2023. Statens vegvesen gjør flere tiltak for å redusere salting. Resultatene fra «Undersøkelse av veinære innsjøer 2023 (Brage)» viser at påvirkning fra veisalt utgjør et problem for vannkjemien og sirkulasjonsmønsteret i en rekke innsjøer nær hovedveier (riks- og europaveier) i Østfold, […]