Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – april 2024

Den 3. mai 2024 var det 3092 innsatte i norske fengsler. I april 2024 ble det iverksatt 634 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 347 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 149. 3. mai 2024 var belegget i fengsel 89 prosent med totalt 3092 innsatte. Kriminalomsorgen har ikke som mål å ha […]

Gratulerer med dagen vår

I dag er dagen vi kan feire landet vårt, enten man er sammen i store folkemasser, eller på tur i et av våre vakre fjell. Det er lov til å kjenne stolthet og glede over å være innbygger i vårt frie Norge. Landsfedrenes kamp for dette var lang og kronglete – hurra for dem, for […]

Fossil gass til byggvarme kan bli forboden

Miljødirektoratet sender på høyring eit forslag om forbod mot bruk av fossil gass til oppvarming på byggjeplassar. – For å nå klimamåla må det gjennomførast tiltak i alle samfunnssektorar, og utfasing av fossil gass til byggvarme ser ut til å vere ei ganske lågthengande frukt, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Finnes klimavennlege alternativ Oppføring […]