En potensiell tragedie for dyrevelferd, matsvinn og mennesker

Streiken i Mattilsynet får alvorlige konsekvenser for kyllingproduksjon. Dersom myndighetene ikke griper inn snarlig, må Norsk Kylling hver dag avlive 65.000 kyllinger i fjøs, og kaste over 300.000 middager hver eneste dag. I tillegg taper bøndene all inntjening. – Dette er en potensiell tragedie for dyrevelferd, matsvinn og mennesker. Streiken får alvorlige konsekvenser for kyllingproduksjon, og […]

Mer stress på hjemmekontor

En ny, nordisk undersøkelse viser at arbeidstakere på hjemmekontor er mer utsatt for stress. For drøye 4 av 10 skyldes det dårlig balanse mellom jobb- og privatliv – og for nær 6 av 10 går det ut over arbeidsevnen, advarer forsikringsselskapet If. Snaue 30 prosent av norske arbeidstakere jobber fra hjemmekontor. Nær halvparten av dem […]

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

Konkurstakten i næringslivet holder et høyt tempo. Nå tiltar omfanget på konkursene kraftig, og de øker både i størrelse og antall ansatte. I mai var konkursveksten på 12 prosent. I løpet av årets fem første måneder har verdier for 15,9 milliarder gått tapt, 83 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor, da 8,7 milliarder i […]

Ber laksefiskere huske fiskeravgiften

Miljødirektoratet minner laksefiskere om å betale fiskeravgiften. Pengene går til å bevare laksestammene og tilrettelegge for fiske. 1.juni starter fisket etter laks, sjøørret eller sjørøye mange steder i landet. Pengene man betaler i fiskeravgift går blant annet til å bevare laksebestandene, og å tilrettelegge for fiske. Fiskeravgiften er på 329 kroner, og betales på Miljødirektoratets nettside. […]