Resolusjon: Idretten skal reagere på risikoatferd

NIFs ledermøte i Ålesund fattet følgende resolusjon 2. juni: Idretten speiler samfunnet og vi er nødt til å erkjenne at uønskede hendelser også skjer hos oss. Vi har et stort ansvar for at medlemmene våre er trygge. De siste årene har det vært et betydelig løft i arbeidet knyttet til trygg og etisk idrett. Norsk idrett […]

Fredrikkeprisen 2024 tildeles Ingeborg Senneset

Sanitetskvinnenes hederspris går i år til journalist og forfatter Ingeborg Senneset. Hun får prisen for å ha satt spiseforstyrrelser på dagsorden og for å fremme vitenskap og fakta. Ingeborg Senneset får Sanitetskvinnenes Fredrikkepris for å bruke sin egen historie til å sette spiseforstyrrelser på dagsorden, og for sin kamp for at vitenskap og fakta skal […]

Idretten inviterer regjeringen til samarbeid om anleggsutvikling

NIFs ledermøte i Ålesund fattet følgende resolusjon i dag lørdag 1. juni: Regjeringen skapte jubel og store forventninger da de i regjeringserklæringen skrev at de ville ruste opp og bygge flere idrettsanlegg og lage en nasjonal plan for idrettsanlegg sammen med idrettsbevegelsen. Planen kom 7. mai, omdøpt til «Forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg […]

Tallene er klare: Mai var ekstremt varm

Mai endte 4,0 grader over normalen, som er en tangering av den rekordvarme mai i 2018. Nord og vest i Sør-Norge var varmest med 7 grader over normalen. ​Nedbøravviket er 65 prosent av normalen, eller 35 prosent mindre nedbør enn normalt for mai for landet sett under ett. For landet sett under ett, er ikke […]