Overfylte kjellere har blitt et vanlig og svært kostbart problem ved store nedbørsmengder. Her fra en tidligere oversvømmelse. Foto: Fremtind.

Over 100 skademeldinger etter flommen

Så langt har det kommet inn 102 skademeldinger etter siste dagers flom og styrtregn. Det er aller flest skader som følge av utette tak og bygninger, i tillegg til vann i kjellere.

–Siden 25. juli har vi registrert 102 skader som følge av nedbør og flom. Det er aller flest skader som følge av utette tak og bygninger, i tillegg til vann i kjellere. Skadene har en snittsum på rundt 50.000 kroner, sier sier Anette Grønby Rein, som er kommunikasjonssjef i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Mer regn i vente kan føre til flere skader. Varsom.no melder om gult farevarsel for flom for deler av Østlandet.

Det er flere skadeforebyggende tiltak du bør gjøre om du bor utsatt til.

– Sørg for å løfte verdifulle gjenstander i kjeller, bod og garasje opp fra gulvet. Det er også viktig å flytte rundballer og campingvogner, og sikre båter og brygger, råder Grønby Rein.

Huseiere plikter å forebygge

Som huseier er du pliktig til å gjøre forebyggende tiltak mot naturskader som er sannsynlige der du bor. Etter loven er alt som er forsikret mot brann også forsikret mot naturskade, men som huseier er du nødt til å ta noen grep.

Slik forebygger du flomskader

 • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall, kvister eller andre gjenstander.
 • Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av vannet.
 • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann, og fjern kostbare gjenstander fra kjeller eller underetasje.
 • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved storflom kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 • Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Slik begrenser du flomskader hvis du allerede er rammet

 • Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger og/eller berøringsfare (overledning). Slå av sikringer for den etasjen som har vært oversvømt.
 • Varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. I mange tilfeller sender forsikringsselskapet en takstmann eller en samarbeidspartner for å vurdere eller utbedre skadene. Ta også bilder eller film av skadene. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.
 • God ventilasjon tørker ut vann. Åpne vinduer og dører i kjeller eller underetasje får å skape god utlufting.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *