En kartlegging fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet og miljø viser store forskjeller i innhold mellom plantebaserte og glutenfrie produkter, og sammenlignbare produkter med kjøtt, melk og gluten. Forskjellene kan stort sett spores tilbake til råvarene, og eventuell berikning med vitaminer og mineraler.

Spesialmat med uønskede stoffer

Det er store forskjeller i innhold av næringsstoffer, tilsetningsstoffer og kontaminanter mellom produkter som er plantebaserte og glutenfrie produkter, og sammenlignbare produkter som inneholder kjøtt, melk og gluten. Forskjellene kan stort sett spores tilbake til råvarene, og eventuell berikning med vitaminer og mineraler.

Det viser en kartlegging Vitenskapskomiteen for mattrygghet og miljø (VKM) har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Mange nye alternative produkter til kjøtt- og meieriprodukter

De siste årene har det kommet en rekke matvarer på markedet som etterligner eksisterende matvarer, men som er laget med helt andre råvarer. Slike produkter er populære blant forbrukere som må eller ønsker å gjøre endringer i kostholdet sitt. Produktene oppfattes av mange som sunne og bærekraftige.

Det er blant annet vegetar- og veganske produkter som skal etterligne matvarer basert på animalske råvarer som kjøtt og melk, såkalte analogprodukter, i tillegg til ulike typer av «fri for»-produkter, som glutenfrie matvarer.

Siden de plantebaserte analogproduktene og glutenfrie bakevarene er basert på andre råvarer enn tilsvarende tradisjonelle de skal erstatte, vil innhold av næringsstoffer, tilsetningsstoffer, naturlige toksiner, miljøgifter og prosessfremkalte stoffer også være ulikt.

I tillegg kan bruk av ulike produksjonsmetoder påvirke innholdet av prosessfremkalte stoffer i sluttproduktet.

Mattilsynet så et behov for å kartlegge hva disse produktene inneholder, og ga VKM i oppdrag å gjøre det.

Hva viser kartleggingen?

VKM har kartlagt og sammenlignet data om innhold av næringsstoffer, bruk av tilsetningsstoffer og innhold av naturlige giftstoffer, miljøgifter og prosessfremkalte stoffer i et utvalg produkter. Utvalget bestod blant annet av plantebaserte erstatninger til kjøtt og meieriprodukter og av glutenfrie og glutenholdige produkter. I tillegg har VKM laget en oversikt over prosesseringsmetoder.

Kartleggingen viser at plantebaserte erstatningsprodukter for ost for eksempel inneholder mer stivelse og mindre protein enn vanlig ost, og at glutenfrie produkter inneholder mindre protein enn produkter med gluten.

Kartleggingen viser også at plantebaserte kjøtterstattere inneholder for eksempel mer tungmetaller, som uorganisk arsen og kadmium, mens animalske produkter inneholder mer dioksiner og dioksinlignende PCBer.

VKM understreker at kartleggingen viser et øyeblikksbilde av produkter på markedet nå, og at kartleggingsrapporten ikke kan brukes til å trekke konklusjoner om disse produktene.

Mattilsynet følger opp funnene

– For Mattilsynet og andre myndigheter er dette nyttig informasjon når vi skal gi råd til befolkningen, sier Næsset.

Mattilsynet vil følge nøye med på endringer i det norske kostholdet og tilpasse overvåkings- og kartleggingsprogrammer til hva befolkningen blir eksponert for gjennom kosten.

Mattilsynet har allerede begynt å kartlegge glutenfrie- og plantebaserte produkter gjennom flere analyseprosjekter hvor vi ser på næringsinnhold, tungmetaller, prosessfremkalte stoffer og andre uønskede stoffer. Denne kartleggingen vil Mattilsynet fortsette med.

– Resultatene fra VKM sin kartlegging er enda en påminner om at det er viktig å følge Helsedirektoratets råd om et sunt og variert kosthold, avslutter Næsset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *