4.713 arbeidssøkere i Buskerud i juni

I juni var 4.713 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,4 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 2.831 personer registrert som helt ledige i juni. Det utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså litt over landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.559 personer. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med juni i fjor, er nå 479 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 20 prosent. Bruttoledigheten har økt med 659 personer (+23 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I juni var 1.154 personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 105 personer

(+10 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Ledigheten fortsetter å stige svakt, men det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Buskerud med god tilgang på stillinger. Unntaket er byggenæringen, der det nå er 40 prosent flere ledige enn på samme tid i fjor, sier direktør Inger Anne Speilberg i NAV Vest-Viken.

Til tross for økende ledighet innen byggebransjen, viser bedriftsundersøkelsen vår at det fortsatt er god etterspørsel etter de fleste yrker innen denne næringen.

– Vi følger nøye med på utviklingen, og vet at det først og fremst er nyboligmarkedet som har stoppet opp. Det er fortsatt etterspørsel etter fagarbeidere som tømrere, snekkere og elektrikere, sier Speilberg.

NAV registrerte 1.510 nye ledige stillinger i Buskerud i juni. Det er 1 prosent færre stillinger enn på samme tid året før. 342 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 206 er innen butikk- og salgsarbeid og 149 er innen industriarbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *