7.156 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i august

I august var 7.156 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.726 personer registrert som helt ledige i august. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger rett under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.613 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.543 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 14.453 helt ledige personer i august, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med august i fjor, er nå 853 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 22 prosent. Bruttoledigheten har økt med 691 personer (+14 prosent).

Antallet delvis ledige har økt sammenlignet med samme måned i fjor. I august var 1.543 personer registrert som delvis ledige. Det er en økning på 127 personer

(+9 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi ser nå at arbeidsledigheten øker noe, men den er fortsatt på et lavt nivå. Antallet ledige stillinger holder seg stabilt, og vi vet at det er mangel på arbeidskraft innen en rekke næringer. Dette bør gi muligheter for å inkludere flere inn i arbeidslivet, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte NAV 3.005 nye ledige stillinger i august. Det er 22 prosent færre enn på samme tid i fjor. 707 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 394 er innen butikk- og salgsarbeid og 253 er innen ingeniør- og ikt-fag.

Ledighet etter bransje

Det er en økning i ledigheten i en del bransjer sammenlignet med samme tid i fjor. Størst økning i helt ledige ser vi innen bygg og anlegg med 225 personer (+60 prosent), industriarbeid med 64 personer (+22 prosent), butikk- og salgsarbeid med 64 personer (+15 prosent), ingeniør- og ikt-fag med 61 personer (+28 prosent) og kontorarbeid med 60 personer (+19 prosent).

Vi ser en nedgang i helt ledige innen helse, pleie og omsorg med 23 personer (-8 prosent).

Personer uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn, er nå gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i august (722 personer). Deretter kommer bygg og anlegg (602 personer), butikk- og salgsarbeid (482 personer), serviceyrker og annet arbeid (460 personer), kontorarbeid (371 personer) og industriarbeid (349 personer).

Alder og kjønn

Det var i august 2.090 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en økning på 1,7 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.636 helt ledige menn i Vest-Viken i august. Det er en økning på 559 personer (+27 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en økning i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med august i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 218 personer (25 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. I denne aldersgruppen var det 1.107 helt ledige i Vest-Viken i august.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 257 personer (+21 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 214 personer (+26 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 152 personer (+27 prosent) og i aldersgruppen over 60 år en økning på 12 personer (+3 prosent).

Høyest og lavest

Drammen, Ringerike, Modum og Hemsedal er kommunene med høyest ledighet i Vest-Viken i august. I Drammen er 2,4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, og i Ringerike, Modum og Hemsedal er 2,3 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Flesberg, der 0,6 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i august.

Statistikk fra NAV viser at 257 personer (5 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 237 personer (15 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Figur 1: Antall helt ledige, helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, delvis ledige, og summen av alle arbeidssøkere i Vest-Viken. Månedstall for 2021, 2022 og 2023.
* I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *