7.372 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i april

I april var 7.372 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.599 personer registrert som helt ledige i april. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger likt med landsgjennomsnittet på 1,8 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.655 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.717 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 13.945 helt ledige personer i april, noe som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med april i fjor, er nå 76 færre personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en nedgang på 2 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 354 personer (-6 prosent).

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med samme måned i fjor. I april var 1.717 personer registrert som delvis ledige. Det er en nedgang på 561 personer (-25 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør nå 0,7 prosent av  rbeidsstyrken.

– Ledigheten er fortsatt på et lavt nivå, med 1,8 prosent helt ledige i vår region.  I april ser vi en liten nedgang i antallet permitteringer innen bygg og anlegg i Vest-Viken. 32 prosent av de helt ledige innen denne yrkesgruppen er nå permittert, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

De helt ledige permitterte utgjør 12 prosent av alle helt ledige i Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte NAV 2.617 nye ledige stillinger i april. Det er 31 prosent færre enn på samme tid i fjor. 768 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, og 420 er innen butikk- og salgsarbeid.

Figur 1: Antall helt ledige, helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, delvis ledige, og summen av alle arbeidssøkere i Vest-Viken. Månedstall for 2021, 2022 og 2023.

Ledighet etter bransje

Det er en nedgang i ledigheten i mange bransjer sammenlignet med samme tid i fjor. Størst nedgang i helt ledige ser vi innen serviceyrker og annet arbeid med 80 personer (-16 prosent) og helse, pleie og omsorg med 69 personer (-22 prosent).

Vi ser en økning i helt ledige innen bygg- og anlegg med 200 personer (+32 prosent)

Bygg og anlegg er også gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i april, med 817 personer. Deretter kommer de uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn (545 personer), butikk- og salgsarbeid (436 personer) reiseliv og transport (430 personer) og serviceyrker og annet arbeid (430 personer).

Alder og kjønn

Det var i april 1.757 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en nedgang på 216 personer (-11 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.842 helt ledige menn i Vest-Viken i april. Det er en økning på 140 personer (+5 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en nedgang i antall helt ledige i flere aldersgrupper sammenlignet med april i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en nedgang på 48 personer (-5 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. I denne aldersgruppen var det 930 helt ledige i Vest-Viken i april.

I aldersgruppen 50-59 år er det en nedgang på 11 personer (-1 prosent) og i aldersgruppen over 60 år en nedgang på 98 personer (-18 prosent).

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 46 personer (+3 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 35 personer (+3 prosent).

Høyest og lavest

Modum er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i april. Her er 2,4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Nore og Uvdal, der 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i april.

Statistikk fra NAV viser at 559 personer (12 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 351 personer (20 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

* I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *