Åtte av ti nordmenn bruker nærnaturen hver uke, og 28 prosent bruker den hver eneste dag, viser ferske tall fra Opinion.

Ber kommunene sikre folks tilgang til nærnatur

Under halvparten av oss har tilgang til nærturterreng innen 500 meter fra der vi bor. – Jo lenger vi må reise for å komme ut i naturen, desto vanskeligere blir det å få de hverdagslige naturopplevelsene, sier Karoline Andaur i WWF.

Åtte av ti nordmenn bruker nærnaturen hver uke, og 28 prosent bruker den hver eneste dag. Det kommer frem i en spørreundersøkelse Opinion har gjort for WWF Verdens naturfond. 72 prosent av de spurte i naturundersøkelsen er helt eller ganske enig i at norske politikere må gjøre langt mer for å stanse naturtapet enn de gjør i dag.

Nå tar miljøorganisasjonen til orde for at alle kommuner bør sikre sine innbyggere tilgang til nærnatur.

– Nærnaturen betyr så mye for folk i det daglige. Likevel opplever mange at stadig mer av nærnaturen deres bygges ned til fordel for veier og bygninger. Allemannsretten sikrer at alle har rett til å bruke naturen vår, men den sikrer ikke at det faktisk finnes natur i nærheten. Det må vi gjøre noe med, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

– Bør bli nesten umulig å bygge ned nærnatur

Gjennom naturavtalen har Norge forpliktet seg til å bedre folks tilgang på naturområder i tettbygde strøk, og sikre naturgoder til alle. Samtidig viser 2022-tall fra SSB at kun 47 prosent av de som bor i tettsteder i Norge har tilgang til nærturterreng innenfor 500 meter fra hjemmet.

– Jo lenger vi må reise for å komme ut i naturen, desto vanskeligere blir det å få de hverdagslige naturopplevelsene. Presset er ekstra stort der det bor mange, så særlig i byer og tettsteder bør lokalpolitikerne sørge for at det blir nesten umulig å bygge ned folks nærnatur, sier Andaur.

For å sikre at det ikke bygges i all natur rundt by- og tettsteder, mener WWF også at kommunene bør sette tydelige grenser for hvor det kan bygges ut, og hvor naturen skal bevares – såkalt markagrense.

Uvurdelig for folkehelsa

Den daglige bruken av nærnaturen er størst blant folk over 60 år, ifølge tallene i Naturundersøkelsen. Over 80 prosent av de som bruker nærnaturen går tur. 50 prosent bruker naturen til trening, mens drøyt 40 prosent oppsøker selve naturopplevelsen eller er ute etter ro og stressreduksjon.

– Vi vet at tilgangen til nærnatur er uvurderlig for folkehelsa, livskvalitet og trivsel. Derfor er det en god investering å sørge for at alle innbyggere har tilgang på nærnatur innenfor 500 meter fra der de bor. Dette bør følges opp i kommunens arealplanlegging og ligge til grunn ved planlegging av nye boligområder og turveier, og i kommunens tilrettelegging for friluftsliv, sier Andaur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *