Kanalparken i Ålgård fikk Statens byggeskikkpris i 2019. Utformingen gir plass til mange mennesker og ulike typer av lek, i tillegg til at den kan ta i mot store mengder overvann.

Den billigste flomsikringen er også den vakreste

Vi står fortsatt midt i ekstremværet “Hans”, men vi kommer stadig oftere til å oppleve styrtregn og oversvømmelser. Dette koster samfunnet enorme summer og det haster med å få på plass tiltak. Kanskje vi kan trøste oss med at de billigste tiltakene, også er de vakreste?

Tekst: Pål Dixon Sandberg, president Norske landskapsarkitekters forening

Vi har redusert naturens egen evne til å holde igjen vannet og bygget der vannet naturlig skulle renne. Ved å bygge ned grønne arealer og presse regnvannet ned i trange sluk og rør under bakken, har vi gjort oss sårbare. Samtidig er etterslepet på denne kritiske infrastrukturen enorm. I følge en fersk rapport fra RIF, så vil det koste hele 3200 milliarder å sikre bygninger og bygge større rør under bakken til å ta unna store vannmengder.

I tillegg til de umiddelbare ødeleggelsene, så kan det få så ekstreme utslag som det Oslo kommune var tvunget til denne uka. De måtte åpne 50 sluser i renseanlegget for å slippe urenset kloakk rett ut i vassdrag og Oslofjorden, da anleggenes kapasitet var sprengt.

Billig, effektiv og vakker flomsikring – kinderegg?

Det må være lov å peke på at den desidert billigste løsningen, er å la være å bygge der det finnes natur med positiv effekt på flomrisikoen.

Samtidig er nest billigste løsning å bygge nye naturbaserte, åpne overvannsløsninger i byer og tettsteder. Dette er grønne arealer som etterligner naturen ved at den er designet for å ta i mot flomvannet, bremse farten på det og lede det til steder der det ikke gjør skade eller overbelaster rørsystemet. I kombinasjon med turstier og parkarealer langs disse små vassdragene har vi fått noen av de vakreste byrommene vi kan tilby folk. Et godt eksempel på dette er nettopp Oslo kommunes åpning av bekker som tidligere var lagt i rør. De opplever som sagt store utfordringer i disse dager, så flere tiltak må på plass.

Ålgård på Jæren lagde et nytt prisvinnende sentrumstorg med vannspeil og strand ut i fra behovet for å flomsikre elva som renner gjennom tettstedet. Vi ser også at flere boligprosjekter har fått vakre grønne og blå uteområder fordi vi har begynt å stille krav til at regnvann skal håndteres i dammer og kanaler på overflaten – slik naturen selv ville gjort det.

Natur er også et billig klimatiltak

Klimaendringene fører til mer ekstremvær. Så vi må både forberede oss på dette, og samtidig ikke glemme at klimautslippene må ned.

Nylig plasserte FN det å bevare og restaurere natur på en 3. plass over de billigste klimatiltakene. Naturens økosystem etterstreber balanse. Vi må slutte å sabotere denne balansen og heller holde av god nok plass til å designe med naturen når vi bygger våre steder. Sannheten er at vi ikke har råd til annet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *