Inger Lise Blyverket. Foto: John Trygve Tollefsen

Det må lønne seg å reparere

Det er bra at det utnevnes en ekspertgruppe for å se på økonomiske virkemidler for en mer sirkulær økonomi, men Forbrukerrådet savner innsats for bedre forbrukerrettigheter.

Forbrukerrådets kommentarer til regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi.

Regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi er lagt frem. I den ferske planen kommer det frem at det skal opprettes en ekspertgruppe som skal utrede hvilke økonomiske, regulative og informative tiltak som er effektive for å fremme en mer sirkulær økonomi.

Vil følge ekspertgruppens arbeid tett

— Forbrukerrådet har etterlyst en slik gjennomgang, og vi er derfor glade for at regjeringen nå endelig har oppnevnt et eget ekspertutvalg. Skatter og avgifter bør bidra til å fremme holdbarhet, gjenbruk og reparasjoner, og motvirke omsetning av produkter med kort levetid som ikke kan repareres, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Blyverket sier at det må lønne seg å ta gode miljøvalg. — Skatter og avgifter må gjøre det attraktivt å både reparere og kjøpe brukt. Vi kommer til å følge dette arbeidet tett, sier hun.

Forbrukerfiendtlige leievilkår må bli forbudt

Regjeringen viser ellers lite handlekraft for å få med forbruker, mener Blyverket. Handlingsplanen viser i stor grad til de grep som allerede tas og er tatt i EU på forbrukerområdet.

— Gode miljøvalg må være det naturlige alternativet for alle forbrukere, uavhengig av miljøengasjement, inntekt og sosial status. På dette området er handlingsplanen skuffende, sier Blyverket.

Blyverket vil ha en egen forbrukertjenestelov:

— Å leie verktøy, klær eller sportsutstyr i stedet for å kjøpe nytt, kan skåne både miljøet og lommeboka. Forbrukeren er den viktigste driveren for å endre økonomi og samfunn i en sirkulær retning. Da må også forbrukeren sikres like god forbrukerbeskyttelse når man leier som når man kjøper. Vi trenger et lovutvalg med mål om å innføre en forbrukertjenestelov, sier Blyverket.

Etterlyser konkrete tiltak for brukthandel og reparasjoner

Forbrukerdirektøren etterlyser også mer forpliktende tiltak når det kommer til brukthandel og til reparasjoner.

— Det er bra at regjeringen sier de vil gjøre endringer i brukthandelsregelverket, men det står lite om hvilke konkrete endringer og tiltak de ønsker å få gjennomslag for, slik at det blir enklere å drive brukthandel. Det står også lite i handlingsplanen om tiltak som kan fremme reparasjoner, sier Blyverket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *