DNT frykter nye forslag vil stenge vidda

Den Norske Turistforening varsler at store deler av tilbudet deres på Hardangervidda vil måtte holde stengt om vinteren om statsforvalterens forslag til villreintiltak går gjennom.

– For alle som er glade i friluftsliv og opptatt av at vi alle skal ha muligheten til naturopplevelser i fjellet, er disse forslagene dårlig nytt, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

Legge ned hytter

Denne uken går fristen ut for å sende inn innspill til statsforvalterens tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda. I planen, som ble lagt fram forrige uke, foreslås det å legge ned fire DNT-hytter, legge ned stier og legge sterke restriksjoner på åpning av hytter og generell ferdsel. DNT mener forslaget får så omfattende ringvirkninger at en i praksis stenger vidda for alle som ikke har sin egen hytte.

– DNT har allerede lagt ned hytter og flyttet ruter, og vi vil fortsette å ta vår del av ansvaret for å beskytte villreinen, men summen av disse forslagene vil ha dramatiske konsekvenser for friluftslivet. De betyr i praksis at flesteparten av våre hytter på Hardangervidda må holde stengt hele vinteren. Også privateide turisthytter, båtruter og transportselskaper kan måtte legge ned. Da rakner hele rutenettet, og det blir fort bare de som eier egen hytte som får ta del i tradisjonell vinter og påske på fjellet.

I tillegg til forslag om permanent stengning av DNT-hyttene Torehytten, Hadlaskard, Hellevassbu og Lågaros vil statsforvalterens at alle turisthytter øst for Sandhaug skal holde stengt fram til 1. april, mens hyttene vest for Sandhaug må stenge samme dato.

– Statsforvalteren sier de betjente hyttene er skånet, men det viser bare at konsekvensene av forslagene er dårlig utredet. Våre betjente hytter holder åpent noen få uker hver vinter. Dersom de må holde stengt fram til 1. april eller stenge den samme datoen, i tillegg til at tilkomsten til hyttene blir begrenset, vil det ikke lenger være grunnlag for drift. Det vil også være umulig å frakte varer inn til hyttene våre på østvidda på det føret vi har i april, sier Solvang.

Mulig å finne løsninger

Han understreker at DNT deler bekymringen for villreinen, men mener det er mulig å finne løsninger som tar vare på villreinen samtidig som vi kan fortsette med friluftsliv i fjellet.

– I dette forslaget er DNT-hyttene gjort til villreinens hovedfiende til tross for at overnattingstallene på våre hytter har vært stabile gjennom flere tiår. De har den kapasiteten de har. De har også den fordelen at de kan stenges i kalvingsperioden, og gjennom informasjonstiltak på hyttene og på ut.no kan vi kanalisere ferdsel utenom de mest sårbare områdene.

DNT varsler at de vil jobbe for at de endelige tiltakene skal vektlegge friluftsliv og allemannsretten tyngre, både for Hardangervidda og for de andre fjellområdene i Sør-Norge hvor det jobbes med tilsvarende planer.

–  Vi opplever at det enkle friluftslivet ofres uten at vi vet sikkert at det er det som må til for å redde villreinen. Det er lett å peke på DNT, men det hjelper lite å stenge turisthytter hvis man ikke ser hele bildet. Privat hyttebygging, jakt, motorisert ferdsel og annen menneskelig aktivitet er en del av det bildet, og likevel er det i størst grad friluftslivet og allemannsretten som må vike. Det mener vi er feil, sier Solvang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *