pexels-porapak-apichodilok-346776

Drammens vei mot inkludering: Min historie og våre løsninger

Sajid Mukhtar

Som barn kjenner jeg altfor godt til følelsen av utenforskap. Da klassekameratene mine dro på leirskole, satt jeg hjemme. Den økonomiske byrden av egenandelen var for tung for min familie. Selv om alle rundt meg snakket varmt om sine minner fra turen, hadde jeg ingen slike minner å dele. Dette er en erfaring som har formet mitt engasjement for sosial rettferdighet og like muligheter.

Tekst: Sajid Mukhtar, Partiet Sentrum

Ny forskning fra IMDI avslører at selv om Norge har gjort fremskritt, har vi fortsatt utfordringer å ta tak i. Rapporten, som berører hele Norge, er spesielt relevant for oss i Drammen, kjent for sitt kulturelle mangfold.

På den positive siden:

  1. Barnefattigdom har sett en nedgang på landsbasis.
  2. Fritidsaktiviteter bidrar til sterkere bånd mellom kulturer, et avgjørende skritt for integrering.
  3. Akademiske prestasjoner blant barn med innvandrerbakgrunn forbedres, vitner om deres vilje og ambisjon.

Men vi må også adressere våre utfordringer:

  • Barnefattigdom: Tross nedgang nasjonalt, er majoriteten av innvandrerbarn i lavinntektshjem.
  • Representasjon: Mangfoldet reflekteres ikke fullt ut i beslutningstaking.
  • Hatytringer: Økningen er alarmerende, spesielt mot innvandrere.

Hva foreslår vi? I Drammen vil vi ta tak i utenforskapet. Å gi gratis tilgang til Drammensbadet i sommermånedene er ikke bare en godbit; det skaper muligheter for barn og familier å bygge minner sammen, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Dette initiativet, sammen med vårt forslag om å sikre at hvert barn deltar i minst én fritidsaktivitet, vil bidra til å bygge sterkere samfunnsbånd.

Videre vil opprettelsen av “Drammen Mangfold og Likestillingsråd” sørge for at alle i vår by har en stemme, en refleksjon av vår dedikasjon som menneskerettighetsparti.

Hatytringer må bekjempes, og vår omfattende anti-rasismeplan vil gjøre nettopp det. Gjennom utdanning og dialog, ønsker vi å bygge et samfunn hvor hver borger føler seg trygg.

Så, kjære drammensere, la oss komme sammen og bygge et sterkere, mer inkluderende Drammen. Hvis du ikke finner din stemme representert blant de eksisterende partiene, la en blank stemme tale ditt hjertes språk. Sammen kan vi forme fremtiden.

Med forhåpninger for en lysere morgendag,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *