Tindra Ulrikke Brurberg (18), Maria Udnæs (17), Live Hallien Pihl (17), Kristoffer Auvi Kyvik (16).

Drammensbiblioteket i endring: Ungdommene designer fremtidens møteplasser!

Tekst: Awat Sarzali

Drammensbiblioteket tar steget inn i fremtiden med et nytt og spennende ungdomsinitiativ. Her får lokale ungdommer sjansen til å forme sine egne ideelle rom, skreddersydd for læring og fritid – en mulighet for å virkelig gjøre en forskjell i sitt eget samfunn!

Med en spennende renovering på gang, skreddersydd for ungdom, er Drammensbiblioteket i ferd med å bli en ettertraktet samlingsplass for unge. Anne Solbjør Kaslegard, avdelingsleder ved biblioteket, omtaler det som ‘Det Tredje Stedet’ – et essensielt fristed mellom hjemmet og skolen eller jobben. Den nye ungdomsavdelingen, som forventes å åpne dørene før jul dette året, lover å bli et samlingspunkt for sosial og kreativ utfoldelse. Her møtes bøker og teknologi, ro og samvær, og ungdom får muligheten til å forme sin egen verden. Med fasiliteter som gamingrom og studieområder, samt koselige lesekongler inspirert av barneavdelingens populære kapsler, blir dette mer enn bare et sted å lese – det blir et sted å vokse og lære.

Deres egen agenda

Maria Udnæs (17) og Live Hallien Pihl (17), to av de tolv ungdommene i ekspertgruppen, beskriver sin rolle i designprosessen. De ser på dette som en unik mulighet til å tilpasse deres egen arena, en sjanse som gir dem både et formål og en stemme. Deres engasjement representerer ikke bare en personlig interesse, men også en verdifull gave til lokalsamfunnet. 

Jeg bruker biblioteket en del, og å kunne delta og utvikle noe som er bra for veldig mange, og gjøre noe som faktisk er bra for andre og meg selv som bruker, det syntes jeg var utrolig fint og viktig, sier Live Hallien Pihl (17).

Kristoffer Auvi Kyvik (16) og Tindra Ulrikke Brurberg (18) deler sin entusiasme for prosjektet. De forteller om ekskursjoner, møter med arkitekter og en medvirkningsprosess som har gitt dem mulighet til å påvirke og utforske. Fra workshops og estetiske diskusjoner til praktiske løsninger som en vannkoker i ungdomsavdelingen, har ungdommene fått en hands-on erfaring som går langt utover det vanlige. 

– Da vi startet med dette prosjektet, var det tydelig at alle i ungdomsgruppa likte forskjellige ting. Det var noen som likte litt mer Dark Akademia-vibbene, mens noen likte litt mer det moderne, mye stein og livlighet, så det var veldig gøy å blande disse estetiske preferansene og skape noe nytt sammen,  forklarer Tindra  begeistret.

Arkitektene og ungdommene har sammen skapt en avdeling som vil tiltrekke seg ikke bare bokelskere, men også de som søker et trygt og inkluderende fellesskap. Målet å skape et levende og innbydende tredje sted som appellerer til alle unge i Drammen.

Medvirkning med ungdom

Medvirkning fra ungdom i utforming av offentlige rom blir stadig mer anerkjent som en essensiell metode for å skape relevante og varige miljøer. I Drammensbibliotekets nye ungdomsavdeling har ungdommenes innsikt og ideer vært drivkraften bak designet.

-Å kunne være med å bestemme hvordan vårt bibliotek skal være, gir oss en følelse av eierskap og stolthet. Vi bruker mye tid her, og å se våre egne ideer bli virkelighet er utrolig givende, sier Maria Udnæs (17).

-Ungdommenes engasjement understreker viktigheten av å inkludere ungdom tidlig i planleggingsfasene for å sikre at de føler seg hørt og verdsatt. Hvis vi voksne forsøker å designe for ungdom uten deres innsikt, vil vi mest sannsynlig feile. Denne prosessen har ikke bare vært om å bygge en avdeling, men også om å bygge relasjoner – mellom generasjoner, mellom forskjellige interesser og mellom dagens behov og fremtidens løsninger, understreker Avdelingsleder Kaslegard.

Anne Kaslegard, avdelingsleder Drammensbiblioteket. Foto: Ole Johs. Brye

Biblioteket som en dynamisk sosial arena

Gjennom årene har bibliotekets rolle i samfunnet gjennomgått betydelige forandringer, fra å være et stille sted for studier til å bli et levende sosialt samlingspunkt. Denne transformasjonen speiles ikke bare i de fysiske omgivelsene, men også i hvordan de fungerer som sosiale arenaer. Drammensbiblioteket står foran en spennende utvikling med sin nye ungdomsavdeling, som forventes å være et tilrettelagt sted for både å skape leseglede, rom for stille refleksjon og sosial interaksjon. Den kommende avdelingen planlegger å tilby ulike sosiale arrangementer for ungdom, noe som vitner om en ny forståelse for bibliotekets potensial. Ved å forberede seg på å møte behovene og ønskene til dagens brukere, posisjonerer biblioteket seg som en integrert del av samfunnet – et sted hvor alle generasjoner kan samles og engasjere seg på nye og spennende måter.

 Kristoffer Auvi Kyvik (16) ser frem til disse mulighetene:
– Det kommer til å bli flere arrangementer her, hvor en kan møte nye folk og prøve nye ting. Tilpasse stedet for all ungdom. Det er ikke så mange steder for folk å bli kjent med nye venner i Drammen, ved å skape mange ulike arrangementer kan man også bruke biblioteket for å få nye venner.

Medvirkning gir kraft, og understreker bibliotekets evne til stadig utvikling for å opprettholde sin betydning i et dynamisk samfunn. Ved å engasjere seg med brukerne sikrer biblioteket sin posisjon som en essensiell kulturell og pedagogisk institusjon. Samtidig etablerer det seg som en vital plattform for samfunnsengasjement og individuell utvikling, og demonstrerer hvordan inkludering av ungdom i planleggingsprosesser ikke bare beriker prosjektets resultat, men også styrker de unges følelse av tilhørighet og ansvar overfor deres fellesskap.

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og samarbeid med arkitektfirmaet Rodeo

Utviklingen av det nye biblioteket i Drammen fokuserer på å forbedre tilbudene for ungdom, med klare soner for sosial interaksjon og stille arbeid. I dette prosjektet har et tett og givende samarbeid med Arkitektfirmaet Rodeo og en gruppe på 12 engasjerte ungdommer vært sentralt. Deres bidrag har vært avgjørende for å forme et mer ungdoms vennlig bibliotek.

Biblioteket har mottatt nesten 3 millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, en støtte som har vært essensiell. Dette er fordi prosjektet har lagt vekt på ungdomsmedvirkning, noe som står høyt på agendaen til Sparebankstiftelsen DNB. Støtten er spesielt viktig i Drammen, en by som står overfor utfordringer med fattigdom blant barn og unge, og understreker behovet for å tilby gratis, tilgjengelige fellesrom for alle innbyggere.

Workshop med Arkitektfirmaet Rodeo. Foto: Solvor Snoen Hoel/ Drammensbiblioteket.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *