Ivar Flaten. Foto: Ingvild Tågvold Flaten.

Drammenseren Ivar Flaten mottar Dialogprisen 2022

“Ivar er en av nestorene i norsk tros- og livssynsdialog. Han har nylig blitt pensjonist, men har satt dype spor gjennom sitt arbeidsliv – og arbeidet videreføres nå både av ham selv (dog i mindre skala) og av andre.” Årets vinner  av Dialogprisen er drammenseren Ivar Flaten.

Som del av sitt arbeid som prest i Den norske kirke var Ivar tidlig opptatt av tros- og livssynsdialog med «naboer» i Drammen og bydelen Fjell. Han bygget personlige relasjoner så vel som gode forhold mellom ulike organisasjoner og trossamfunn og var primus motor i å få etablert både Drammen og omegn tros- og livssynssamfunn i 2008, og Kirkelig dialogsenter Drammen.

Ivar har også bidratt til å nå STLs strategimål «Et større oppdrag». Han har et internasjonalt nettverk og har promotert og undervist om «STL-modellen»/den norske modellen og våre erfaringer, på godt og vondt, for dialogarbeidere i hele Norden – og også i England. Nå i høst også for hele det danske bispekollegiet.

Ivar tør å holde dialogen frem som et viktig og riktig verktøy, også når det stormer i media. Det har kostet, både i form av krefter, kritikk og til dels latterliggjøring, men han har stått i det over tid. Ivar er en stayer, med ideer og pågangsmot og han evner både å sette ideene ut i livet, søke opp finansiering og få oppmerksomhet om dialogarbeidet.

-Med sin virksomhet både lokalt, nasjonalt og til dels internasjonalt har Ivar løftet bevisstheten om tros- og livssynsmangfold, om dialog og om STL, og på den måten styrket feltet betraktelig, heter det i en pressemelding fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) deler ut Dialogprisen hvert andre år. Prisen deles ut til en person eller organisasjon/institusjon som over tid har utmerket seg ved å arbeide for økt forståelse og respekt mellom ulike tros- og livssynssamfunn i Norge, og som gjennom dette arbeid har bidratt til å bryte ned fordommer og øke dialog, kontakt og samhandling mellom disse.

Dialogprisen 2022 blir delt ut på STLs årskonferanse på Litteraturhuset i Oslo mandag den 5. desember.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *