Runar Kvam mistet synet og ble sendt hjem fra øyelegen uten å få vite at det finnes tilbud om synsrehabilitering. Foto: Norges Blindeforbund

«Du blir nok blind, god tur hjem!»

Runar Kvam fra Drammen gikk rett i kjelleren da han mistet synet i 2018, og øyelegen sa at han ikke kunne gjøre noe mer for han.

Runar Kvam ble sendt hjem med beskjeden om at “vi sees til kontroll om et år”.

– For hver dag jeg satt hjemme og ikke kunne jobbe, ble jeg dårligere. Heldigvis kjente jeg til Blindeforbundet fra før, og ba om å få hjelp. Takket være rehabiliteringskurs hos Blindeforbundet, en fleksibel arbeidsgiver, Hjelpemiddelsentralen og meg selv, har jeg det bra i dag og er fortsatt i jobb ved Skogholt i Drammen.

Generalsekretær i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes, bekrefter at Runars historie ikke er unik, dessverre.

– Personer med synstap blir ikke fanget opp raskt nok, tilbudene henger for dårlig sammen, og hjelpeapparatet mangler kompetanse og ressurser. Resultatet er at mange svaksynte og blinde ikke får nødvendig rehabilitering til å leve frie og selvstendige liv, og mange faller unødig ut av arbeidslivet. Denne situasjonen kan vi ikke akseptere, sier Generalsekretær Per Inge Bjerknes.

Riksrevisjonen la i går frem en knusende rapport om rehabiliteringstilbudet i helse- og omsorgstjenesten. Der slår de fast at rehabiliteringstilbudet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten er sterkt mangelfullt.

Bare 6 prosent av norske kommuner har synspedagoger, noe som er viktig for å kunne følge opp svaksynte og blinde. Synshemmede får heller ikke dekket sitt behov for spesialiserte rehabiliteringstjenester.

Dessverre stemmer dette med det Blindeforbundet erfarer, både når det gjelder manglende rehabilitering i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Blindeforbundet påpeker at ambulerende synsteam må opprettes i spesialisthelsetjenesten.

– Disse teamene skal rykke ut til personer som får dårlig syn og sikrer et individuelt, koordinert og sammenhengende rehabiliteringsløp, så lenge det er nødvendig, sier Bjerknes.

Riksrevisjonens rehabiliteringsrapport:https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2023-2024/rehabilitering-i-helse-og-omsorgstjenestene/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *