En by for alle: Drammen på kurs mot CRPD-kommune

Sajid Mukhtar

I løpet av mine besøk til ulike funksjonshemmedes organisasjoner i Drammen, har jeg fått innblikk i utfordringene mange med funksjonshemming står overfor. Som noen med en flerkulturell bakgrunn, føler jeg en dyp forbindelse med deres opplevelser av forskjellsbehandling – selv om det uttrykkes på ulike måter.

Av: Sajid Mukhtar, 1. Kandidat for Partiet Sentrum 

FN-konvensjonen CRPD, som sikrer rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ble ratifisert av Norge i 2013. Men, ti år har gått, og konvensjonen er fortsatt ikke en del av norsk lov. Dette er spesielt alvorlig da CRPD er den eneste av FNs ikke-diskrimineringskonvensjoner som ikke er gjort til norsk lov, selv om noen tror at mange menneskerettighetskonvensjoner ikke har blitt inkorporert.

Noen kan hevde at funksjonshemmede ikke skal ha spesielle menneskerettigheter, men dette argumentet bygger på en misforståelse. CRPD gir ingen nye rettigheter, bare tydeliggjør hva statene må gjøre for å oppfylle menneskerettighetene, slik at de faktisk er reelle for folk med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er det samme som skjedde da man fant ut at det var behov for presisering i en egen kvinnekonvensjon og en egen barnekonvensjon.

Som den 1. kandidaten for Partiet Sentrum i Drammen, har jeg allerede skrevet under på at jeg vil jobbe aktivt for å gjøre Drammen til en CRPD-kommune umiddelbart etter valget. Partiet Sentrum har lenge vært en sterk forkjemper for denne saken, og vi mener det er på tide at Drammen viser vei.

Drammen har alltid vært en by av mangfold og inkludering. Nå er det på tide at vi også inkluderer og står opp for rettighetene til de av oss med funksjonshemming. Jeg oppfordrer derfor mine medkandidater fra andre partier i Drammen til å stå med meg i denne kampen. La oss sammen jobbe for å gjøre Drammen til en CRPD-kommune!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *