For én «Badesommer» bygger vi 17 idrettsanlegg

3,5 millioner kroner er summen Drammen kommune bruker på å tilby mange gratis inngang på Drammensbadet denne sommeren. Det er et bra tiltak. Sett i perspektiv vil man for tilsvarende sum kunne bygge 17 idrettsanlegg.

Tekst: Daglig leder Geir Skinnes og styreleder Per Fjeld-Olsen, Drammen Idrettsråd

I idretten er vi innrettet slik at vi ergrer oss over et dårlig resultat i kun få minutter før vi begynner å glede oss til neste løp. Nytt løp til helga, nye muligheter, det vinner vi.

I det orienteringsløpet som idretten og Drammen kommune har løpt sammen siden kommunesammenslåingen har vi kun sporadisk vært innom postene. Resultatet er deretter. Vi er godt nede på resultatlista. Det får så være at andre har løpt fortere enn oss. Som verre er at vi har surra det til selv. En ivrig og utålmodig idrett har løpt foran med kompasset og slept på en kommune som ikke har hatt med seg noe kart på turen. En kommune uten kart tør ikke/vil ikke/kan ikke bevege seg ut i ukjent landskap.

I kommunestyremøte 14. juni godkjente kommunen et kart med betegnelsen «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Det er dette kartet vi sammen skal løpe etter helt fram til 2030. Kartet kunne vært tegnet enda tydeligere, men det er mer enn godt nok til at kommunen kan få opp farta. Sammenholder vi kartet med partienes program for neste fire år på idrettsområdet, blir det faktisk ganske så bra. Gjennomgående har partiene offensive og gode idrettsprogram. Kart og terreng stemmer overens.

Idretten tar for gitt at partiene tar sine egne program og sin egen vedtatte temaplan på alvor. Neste post i løpet heter da «bevilgninger» og første anledning er budsjett for 2024.

Drammen idrettsråd har hentet inn anleggsbehov fra kommunens 115 idrettslag. I overkant av 70 anlegg er innmeldt. Noen som idretten klarer å realisere selv, noen store hvor kommunen må ta alt ansvar og en rekke små og mellomstore hvor idrettslag og kommune kan finne sammen i såkalte OFS-prosjekter (Offentlig Frivillig Samarbeid).

For kommunal bistand tilsvarende én «badesommer» (3,5 millioner, samme som tilskuddet til gratis inngang på Drammensbadet), hvilket er et bra tiltak, kan idretten i Drammen i 2024 realisere de 17 minste prosjektene.
Med tillegg av én «skate» (2,9 millioner, tilsvarende kommunens årlige driftstilskudd til Nøsted Skatehall) kan vi i 2024 utvikle ytterligere fire mellomstore anlegg.

For hver krone kommunen bidrar med i OFS-anlegg tilflyter det Drammen én krone i statlige spillemidler og én krone fra næringsliv og klubbinnsats. Uten kommunale midler, ingen statlige kroner, et døende engasjement i klubbene og ingen anlegg.

Allerede i forarbeidene til ny kommune ble det angitt OFS som virkemiddel for nye anlegg. Etter fire år uten anleggsutvikling i Drammen forventer idretten nå tydelige bevilgninger som oppfølging av temaplan og partiprogram.

I tillegg kommer manglende tilskudd til lagseide idrettsanlegg.

Fra dag én i ny kommune har vi forsøkt å få med oss kommunen inn på denne o-posten. Kommunen har ikke hatt noe lyst til å være med. Ligger nok litt kronglete til. Temaplanen har «Likeverdige vilkår» som en av tre hovedsatsinger. Bra! De nærmere 60 lagseide anleggene og idrettsbyggene vi har er like verdifulle for fysisk aktivitet, folkehelse og samhold som de kommunale anleggene. At klubbene alene må ta 25 millioner fra aktivitet for barn og unge for å dekke drift av disse er ikke legitimt.

Samfunnsmodellen Aktive Lokalsamfunn er en suksesshistorie for Drammen. Idrettslag tar et utvidet samfunnsansvar i sine nærmiljø. Kommuner fra hele landet kommer til Drammen for å lære om modellen. Med det samme kommunale tilskuddet som i tidligere Drammen kommune har idrettsrådet klart å etablere og videreutvikle Aktive Lokalsamfunn i alle kommunedeler.

Idretten er fantastiske til å foredle kommunale midler. Skoler, barnehager, pensjonistforeninger og annen frivillighet får nye og bedre aktivitetstilbud. Det er folkehelse i hver krone.

Drammen idrettsråd setter stor pris på at partiene i Drammen uten unntak støtter opp om Aktive Lokalsamfunn. Tidligere i år vedtok dere at Aktive Lokalsamfunn skal gis «varig og bærekraftig finansiering». Drammensidretten klarer ikke lenger å drifte Aktive Lokalsamfunn rundt i alle kommunedelene med de samme midlene som i gamle Drammen. Vi gleder oss til en ny hverdag med varig og bærekraftig finansiering.

Kjære drammenspolitikere – god sommer, god valgkamp og godt valg. Drammensidretten er klare til neste løp. Sammen vinner vi dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *