Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Forbrukerrådet advarer mot å heve klagegrensen til 5.000 kroner

Barne- og familiedepartementet ønsker å innføre klagegebyr på 1.243 kroner og fjerne muligheten til å klage hvis kravet er under 5 000 kroner. Forbrukerrådet ber departementet trekke forslaget.

– Forslaget vil gjøre det dyrere å være forbruker, føre til færre reparasjoner og gi oss et mindre bærekraftig samfunn. Det bør åpenbart legges tilbake i skuffen, eller aller helst skrotes fullstendig, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Går vaskemaskinen din i stykker før reklamasjonstiden utløper kan du i dag klage gratis til Forbrukerklageutvalget. Nå foreslår Barne- og familiedepartementet å innføre et klagegebyr på 1.243 kroner. Om reparasjonen av vaskemaskinen koster under 5.000 kroner, kan du ikke klage til utvalget i det hele tatt.

Ventetid på to år

Departementets forslag innebærer en verdigrense som vil avskjære krav under 5.000 kroner fra behandling, og dermed muligheten til å få en rettskraftig beslutning om forbrukeren eller den næringsdrivende har rett.

Bakgrunnen for forslaget er å redusere antall klager som sendes til Forbrukerklageutvalget, hvor ventetiden i dag er om lag to år.

–  Vi vet at mange forbrukere kvier seg for å klage. Å innføre gebyr og verdigrenser hever denne terskelen betydelig. Det finnes da heller ikke dårligere tidspunkt å innføre noe slikt enn nå, midt under en dyrtid, sier Inger Lise Blyverket.

– Ved å heve terskelen for å klage ender forbrukeren fort opp med å kjøpe nytt fremfor å klage. Hvis vaskemaskinen kostet 5.000 kroner, er det sjelden reparasjonen vil koste mer enn selve produktet. Dette fremmer bruk og kast, og har opplagt en negativ effekt på miljøet.

Næringslivet må ta ansvar

Forbrukerrådet er enige i at den lange saksbehandlingstiden i Forbrukerklageutvalget er uakseptabel og at noe må gjøres, men mener departementet begynner i feil ende.

– Her bør departementet snu på forslaget og heller ilegge næringslivet gebyrer for saker som ender hos Forbrukerklageutvalget. Det er tross alt de som selger produktene det klages på, sier Inger Lise Blyverket.

Dersom selger vet at det det kan vanke saksbehandlingsgebyr, vil de også få et ekstra argument for finne gode løsninger med forbrukeren. Om den næringsdrivende taper saken, mener Forbrukerrådet gebyret skal økes ytterligere.

– En slik modell legger til rette for å finne gode løsninger med forbrukeren. Med departementets forslag fratas forbrukerne klagerett, og salg av produkter under verdigrensene er i praksis risikofritt for næringslivet, sier Inger Lise Blyverket.

– Satt på spissen får forbrukerne ingen plass å gå om et produkt under verdigrensene ikke fungerer som det skal. Det gir gode kår for den useriøse delen av næringslivet, som kan sende elendige produkter ut på markedet uten fare for at noen går etter dem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *