Fossesholm herregård. Foto hentet fra buskerudmuseet.com

Fossesholm får fem millioner til herregårdshage

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 414,7 millioner kroner fordelt på 502 store og små prosjekter. I vårt område fikk stiftelsen Fossesholm Herregård den største summen.

Stiftelsen støtter aktiviteter innen kultur, idrett, natur, friluftsliv, nærmiljøaktiviteter og kulturarv – først og fremst for barn og unge. Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Felles for prosjektene som får støtte, er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. 38 prosent av søknadene som kom inn til fristen 1. april har fått tildelt midler.

Disse får støtte nå

Tildelingene gis i hovedsak til organisasjoner og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til landsdekkende prosjekter.

For Drammens vedkommende får disse støtte:

AMAZE DANSEKLUBB DRAMMEN får 69.510 kroner til turnmatter
BUSKERUD BOTANISKE FORENING får 240.000 kroner til restaurering av rikmyr og formidling av artsmangfold
DRAMMEN KOMMUNE får 450.000 kroner til prosjekt grønne klasserom
DRAMMEN KOMMUNE, Fossekleiva kultursenter får 270.000 kroner til publikumsutvikling og program for barn
DRAMMEN KOMMUNE, Åssiden skole får 300.000 kroner til møbler, PC-er og spill til åpent møtested på Åssiden
skole
DRAMMEN SACRED MUSIC FESTIVAL får 100.000 kroner til gjennomføring av festivalen i 2023 og 2024
FESTIVAL I FESTIVALEN workshop får 80.000 kroner til utstyr og konsert
INCE KOMPETANSE AS får 200.000 kroner til ebrumaling som tilbud på kurs og åpne arrangementer
RETT FRAM OPPLEVELSER får 85.000 kroner til svømmekurs
TØMMERLUNNEN VEL får 100.000 kroner til etablering av lekeplass
VIKEN FYLKESKOMMUNE, St. Hallvard videregående skole får 150.000 kroner til jubileumsforestilling

Lier:

FJORDBYEN SEILFORENING LIER OG DRAMMEN får 324.930 kroner til brygge med bademuligheter
LIER KOMMUNE får 300.000 kroner til å gjennomføre forestillingen Historien om Hallvard
LIERSKOGEN VEL OG SAMFUNNSLAG får 470.000 kroner til rehabilitering av taket på Lierskogen samfunnshus

Øvre Eiker:

STIFTELSEN FOSSESHOLM HERREGÅRD får 5.000.000 kroner til etablering av herregårdshage
ØVRE EIKER IDRETTSRÅD får 250.000 kroner til utstyr og kart til orientering
ØVRE EIKER KOMMUNE, Frivilligsentralen får 100.000 kroner til kjøkken

Opp til 30 millioner kroner

– Vi er imponert over alle de flotte initiativene som settes i gang av gode krefter i lokalmiljøene. Stiftelsen kan bidra med pengestøtte, men det er frivillige organisasjoner og andre gode krefter som får tingene til å skje, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

I denne runden er det gitt støtte til prosjekter som bidrar til flere skolehager, mindre matsvinn, flere turmål der folk bor, økt kunstformidling for barn og unge, flere muligheter for barn og unge til å drive med håndverk, økt gjenbruk og ombruk, nye møteplasser i nærmiljøet, mer musikkglede, flere gode trenere og ledere og mye mer.

Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere, musikkorps, frivilligsentraler, barneteatergrupper og turlag.

De tildelte beløpene varierer fra 20.000 kroner til 30 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles Stiftelsen Christian Radich til et etterlengtet vedlikeholdsløft for seilskuta. Skoleskipet er blant annet arena for livsmestringsprogrammet «Windjammer», med mål om å forhindre utenforskap.

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *