Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fra i dag gjelder strengere sikkerhetskrav for alle nye busser

– Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. I løpet av de siste årene har vi dessverre sett flere alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blitt hardt skadet eller drept. Derfor har vi innført krav om at fra 1. oktober skal alle nye busser i løyvepliktig transport ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fra 1. oktober er det innført krav om forsterket konstruksjon i front av bussen. På den måten vil bussen være bedre beskyttet mot å bli deformert i en frontkollisjon. Dermed vil også sjåføren beskyttes bedre i frontkollisjoner.

De nye sikkerhetskravene følger opp tilrådning fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten i buss og forslag som har vært på høring.

Vil vurdere flere krav

– Jeg er glad for at de nye kravene til økt kollisjonssikring i buss nå trer i kraft. Det er et viktig første skritt i arbeidet for å sikre bussjåførene våre bedre, sier Nygård.

Samtidig fortsetter arbeidet for bedre kollisjonssikkerhet i buss. Før sommeren fikk Statens vegvesen i oppdrag både å vurdere ytterligere nasjonale krav, og å gjennomføre nye initiativ for å påvirke det internasjonale arbeidet.

Norge jobber for internasjonal standard

De nye sikkerhetskravene som nå er innført i Norge, går lenger enn EU-reglene og kravene som stilles av FN. Norge vil fortsette arbeidet for å påvirke EU og FN til å følge etter.

– Målet er at en forsterket frontkonstruksjon skal kunne bli internasjonal standard. Vi har tatt opp problemstillingen med EUs høynivågruppe for trafikksikkerhet, og vi følger opp dette initiativet. Blant annet reiser jeg til Brussel for å delta på konferansen Bus World. Her vil jeg på nytt ta opp våre ønsker om internasjonale krav for en samlet internasjonal bussbransje, både overfor bransjeaktører og andre lands myndigheter, sier Nygård.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *