Analysesjef Tore Angelsen presenterte den ferske Frukt- og grøntstatistikken 2023 i Oslo i dag.

Frukt- og grøntvolumet går ned, men omsetningen i dagligvarebransjen er rekordhøy

I dag presenterte Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ferske tall fra rapporten Frukt- og grøntstatistikk 2023. Rapporten viser volumnedgang for frukt og grønt, samtidig som omsetningen i dagligvarebransjen var rekordhøy i 2023. Dyrtid har stor innvirkning og dette er dårlig nytt for folkehelsen.

Frukt- og grøntstatistikk 2023 som utgis av OFG, viser en nedgang i volum på frisk frukt, bær og grønnsaker (1) på 4,5 prosent fra 2022 til 2023. I 2023 hadde norsk dagligvare den høyeste omsetningen på frisk frukt og grønt som noen gang er målt, på hele 24 milliarder kroner, som er en økning i omsetning ut av butikk på 10,4 prosent sammenlignet med 2022. Selv om omsetningen har økt, har norske forbrukere spist mindre frukt og grønt, grunnet en stigning i inflasjonen på disse varene på over 15 prosent (2).

–  Volumet på frukt og grønt er redusert fordi forbrukerne kjøper mindre. En annen forklaring kan være at forbrukerne i større grad kjøper rimeligere frukt og grønt alternativer grunnet dyrtid. Friske bær hadde en spesielt dårlig utvikling i 2023. Konsumprisen for bær steg med 16,4 prosent , mens omsetningen sank med 4,8 prosent . Det er tydelig at det selges mindre bær i butikken nå enn for ett år siden, sier analysesjef Tore Angelsen i OFG.

Angelsen forklarer at de økte prisene på frukt og grønnsaker både skyldes at kronen har svekket seg og at det i tillegg har vært utfordrende værforhold i Europa og i Norge gjennom året, som har påvirket produksjonen og dermed tilgang på varer.

Går utover folkehelsen

–  Nedgangen i volum bekrefter den negative utviklingen som vi også så i vår forbrukerundersøkelse “5 a day Europe” som kom ut høsten 2023 (3). Undersøkelsen viser at nordmenn spiser i gjennomsnitt 2,9 enheter frukt og grønt daglig av de anbefalte 5 om dagen. Mye av nedgangen kan forklares med økte kostnader, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen.

Hun mener utviklingen er skremmende for folkehelsen og at det går utover de som har minst i samfunnet vårt.

– Selv om vi ser en dreining i at forbrukere velger rimeligere alternativer, så er det bekymringsverdig at flere føler seg tvunget til å spise mindre frukt og grønt, fordi det oppleves for dyrt. Utviklingen de siste to årene er svært alvorlig og er med på å påvirke befolkningens helse negativt, sier ernæringsrådgiveren.

Norskandelen øker

Frukt- og grøntstatistikken 2023 viser derimot en økning i norskandelen for frisk frukt og grønt. Norskandelen har økt fra 51 prosent i 2022 til 54 prosent i 2023 på friske norske grønnsaker.

– Norskandelen på agurk er nå på hele 81 prosent , mens på tomater er andelen på rundt 42 prosent . Volumet på epler totalt sett har gått betydelig ned over flere år og det skyldes først og fremst lavere volum av importepler. Vi ser derimot at salget av norske epler har vært mer stabilt, selv om det er sesongvariasjoner fra år til år, forklarer Angelsen som også forteller at en undersøkelse gjennomført i februar 2023 viser at norske vinterepler har blitt tatt veldig godt imot av forbrukerne (3).

1. Frukt- og grøntstatistikk 2023. Volumtall er basert på tall fra Landbruksdirektoratet på norske varer og SSB på import. Omsetningstall i dagligvare er basert på tall fra Nielsen IQ.

2. SSB Statistikkbanken for konsumprisindeksen for frukt og grønnsaker

3. Landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Respons analyse februar 2023.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *