Innfasingen av mva på elbil bør varsles i god tid og bør skje forsiktig og gradvis. Fra venstre Egil Steinsland NBF, Andreas Handeland BIL og Christina Bu Elbilforeningen. Foto: Norsk elbilforening

Gi beskjed i god tid, innfør gradvis og ikke start før 2026

Moms på elbil må fases inn gradvis og forutsigbart, og vi må avvente første endring til etter at Norge har nådd målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Beskjeden kommer fra organisasjonene som representerer elbilistene, importørene og forhandlerne av elbiler.

Dagens toppmomsordning for elbil er godkjent ut 2024 av ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan. For å videreføre elbilsatsingen må Norge i løpet av året derfor sende en ny søknad til ESA for årene 2025-2026. ESA-godkjenning er helt nødvendig for Norges elbilsatsing. Uten klarsignal for fortsatt momsfritak på elbil, kan forbrukerne få en avgiftsbombe på 125.000 kroner over natten.

Bilimportørenes landsforening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norsk elbilforening har nå gått sammen for å foreslå hva en slik søknad bør inneholde.

─ Elbilsatsingen vekker oppsikt internasjonalt. Langvarig fritak for kjøpsavgiftene har kompensert for at elbiler er dyrere i produksjon enn biler med forbrenningsmotor. Nå må vi stå løpet ut med denne vellykkede klimapolitikken, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Regjeringen innførte i 2023 moms på kjøpsbeløpet over 500 000 kroner, såkalt toppmoms. Organisasjonene mener at modellen nå må videreføres, men det er viktig at momsgrensen ikke senkes neste år.  Først må Stortingets 2025-mål om utslippsfritt nybilsalg nås. Anbefalingen er at man tidligst kan gjøre endringer i toppmomsen gjennom å senke taket for momsfritak ned til 400.000 kroner, i 2026.

Da toppmomsen ble introdusert førte det til et rush i salget av elbiler i desember 2022, med registreringskaos og kø på havnene.

─ Dette viser hvor sensitivt markedet er for avgiftsøkninger, og hvor viktig forutsigbarhet er for både forbrukerne og bransjen, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.

Derfor ber organisasjonene om at endringer i kjøpsavgiftene på elbil må varsles i god tid, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett året før.

─ Klimamålene i 2030 må være førende for avgiftspolitikken på personbil, og vi trenger et høyt elektrisk nybilsalg også etter 2025. Da er det helt avgjørende at elbilenes konkurransefortrinn i nybilmarkedet opprettholdes når toppmomsen endres, sier kommunikasjonssjef Andreas Handeland i BIL.

Organisasjonene mener at endringene for elbil i den kommende toårsperioden må avgrenses til å gjelde merverdiavgiften, og at øvrige avgifter for elbil i statsbudsjettet, inkludert dagens vektavgift, derfor ikke bør økes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *