HOLDER FOREDRAG: Helge Hognestad kommer til Nedre Eiker kirke førstkommende tirsdag for å holde foredrag om Thomasevangeliet.

Hognestad til Nedre Eiker

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i februar 2011.

Thomasevangeliet er presten Helge Hognestads budskap når han kommer til Nedre Eiker kirke tirsdag kveld.

Hognestad er presten som stilte mange kritiske spørsmål rundt kirkens rolle i nåtiden, og han ble raskt kjent som kandidaten med de radikale teologiske synspunktene. Blant annet tok han vekk syndsbekjennelsen i sin menighet da han var prest i Hamar bispedømme.

– Thomasevangeliet handler om at Gud er i mennesket, og jeg tror det ligger et budskap til vår tid i dette, sier Hognestad til Byavisa Drammen.

Thomasevangeliet ble gjemt i sanden i Egypt på 300-tallet og gjenfunnet i 1945. Man regner med at evangeliet ble gjemt fordi en mektig erkebiskop regjerte på den tiden, og ville at det skulle tilintetgjøres.

– Jeg har alltid vært opptatt av dette evangeliet, sier Hognestad.

– Jeg tror det er formidlet av et menneske som er på et høyere bevissthetsnivå. Det kan være vanskelig å forstå det på grunn av måten det er skrevet på.

Forskerne regner med at deler av det er samtidig og dels eldre enn evangeliene i Bibelen. Thomasevangeliet har ingen Jesu lidelseshistorie og ingen antydning om at Jesu død er en soningsdød. Det inneholder ingen fortellinger, bare Jesusord.

– Det svarer til den opplevelse mange har i dag: Det er et annet sentrum i bevisstheten enn jeget, et senter med dybde, styrke og visdom, som jeget kretser rundt slik jorden rundt solen, som Jung uttrykte det – Selvet eller Kristus eller Gudsriket eller hva man ønsker å kalle det, sier Hognestad. 

– I dag er vi kanskje modne til å ta imot dette budskapet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *