I desember var MICROORC-prosjektets deltakere samlet til kick-off hos Nofima. Her testet de blant annet hvordan DesignThinking-metoden kan bidra til god flyt og struktur i tverrfaglige samarbeid og innovasjon. Foto: Wenche Aale Hægermark Nofima

Hvordan maten behandles påvirker holdbarhetsdatoen

Lettbedervet mat er merket med siste forbruksdato, og holdbarheten kan bli kortere hvis maten ikke blir produsent og oppbevart korrekt. Nå skal forskere utvikle dynamisk holdbarhetsmerking som tar hensyn til alt som kan påvirke. Du kan dermed være helt trygg på at holdbarhetsdatoen er korrekt.

I dag er det lagt inn en sikkerhetsmargin i holdbarhetsdatoen. Denne sikrer at maten er trygg og smaker godt selv om ikke all produksjon, foredling og oppbevaring alltid er optimal. For matprodusenter, distributører, grossister og dagligvare vil dynamisk holdbarhetsmerking kunne gi økt holdbarhet særlig på lettbedervet mat. Det handler om hygiene og kontroll på sykdomsfremkallende og kvalitetsforringende bakterier, om emballasje som beskytter maten best mulig og om å holde temperatur på et konstant og riktig nivå.

Forsker for å kunne forutsi holdbarhet og bruke kun naturlige konserveringsmidler

– I MICROORC skal vi utvikle løsninger som reduserer og forebygger matsvinn, og samtidig sikrer at maten er trygg. Teknologiene, verktøyene og retningslinjene vi utvikler vil være basert på overvåking, utnyttelse og målretting av mikroorganismer i prosessutstyr, mat og matemballasje, sier seniorforsker Solveig Langsrud i Nofima. Hun leder prosjektet.

I EU-prosjektet MIRCOORC vil forskere, matindustri og teknologibedrifter samarbeide for å øke matkvaliteten, forutsi og forlenge holdbarheten, redusere matsvinn og fremme bærekraftig matsystem.

Kylling, laks og plantebaserte kjøtterstatninger

– Det er spesielt viktig å redusere kasting av matvarer med høy verdi, både med tanke på helse og økonomi. I Nofima vil vi jobbe tett med Norsk Kylling og lakseprodusenten Cermaq for å studere blant annet hvordan de ulike analysene og teknologiene kan bidra til lengre holdbarhet og mindre matsvinn, forteller Solveig Langsrud.

Den tredje produktkategorien som forskerne vil se nærmere på et plantebaserte kjøtterstatninger.

Forskerne vil også undersøke hvordan forbrukerne oppfatter de nye teknologiene og dynamisk holdbarhetsmerking, samt se nærmere på de miljømessige effektene. Prosjektet vil også gi råd til myndighetene, om hvordan regelverket bør være for at vi skal kunne ta i bruk ny teknologi for å redusere matsvinn og øke mattryggheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *