joppe-spaa-TsYzva0e2pQ-unsplash (1)

Idretten i Drammen fortjener likebehandling!

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

I Drammen har vi mellom 55 og 65 anlegg og idrettsbygg som er eid av lagene selv. Uten disse ville idrettstilbudet i kommunen vårt vært marginalt. De gir et svært viktig supplement til banene, hallene og øvrige anlegg som kommunen eier, hvorav lagene også er inne og driver i enkelte tilfeller. 

Drammen Idrettsråd beregnet i 2021 at den årlige kostnaden for disse lagseide anleggene var om lag 25 millioner kroner, inkludert drifts- og kapitalkostnader. 

Dette er en regning som lagene i all hovedsak må dekke selv. Drammen kommunes totale bidrag til drift av lagseide anlegg i Drammen er i dag på rundt 3 millioner kroner. 

Med andre ordt minst 22 millioner kroner må dekkes inn av lagene selv, gjennom kontingenter, kommersielle inntekter og annet. 

Denne forskjellsbehandlingen mellom lagseide og kommunale anlegg mener vi i Drammen Venstre at er urimelig, og må ta slutt. Vi går derfor til valg på å tette dette gapet. 

Konkret vil vi i løpet av den neste fireårsperioden øke driftstilskuddene slik at det blir en reell likebehandling. Endelig sum må kvalitetssikres gjennom at det gjennomføres en ny oppdatert undersøkelse.

Noe av disse pengene kan finnes gjennom at vi rett og slett tilbyr lagene å ta over driften selv. Idrettslagene driver, bygger og investerer nesten alltid rimeligere enn det offentlige. Ved å heller gi interesserte idrettslag tilskudd for å ta over drift av anlegg som de i dag bruker, tror vi at kommunen kommer til å spare penger kontra hva den i dag bruker på å drive selv. 

I tillegg tror vi det ligger veldig mye god folkehelse, mestringsfølelse, samhold og sosiale gevinster i å bygge opp om dugnadsånd og la folk ta større ansvar for oppgaver i eget nærmiljø.

Vinn-vinn-vinn!

Vi vil derfor at kommuneadministrasjonen skal gå i dialog med alle klubber som i dag er brukere av kommunale anlegg, for å kartlegge interessen for å overta drift og om mulig få en avtale om overtakelse. 

Merk at dette må være frivillig. Noen idrettslag har ikke apparat og muskler til, eller ønske om, slike driftsovertakelser. De skal fortsatt ha gode og forutsigbare leieavtaler.

I tillegg til likebehandling i drift så er vi i Venstre også opptatt av mer likeverdig samarbeid om bygging av nye anlegg, og har kjempet politisk for større offentlig-frivillig-privat samarbeid om anleggsinvesteringer. 

Ved sluttbehandlingen av temaplan for idrett nå i juni foreslo vi derfor at som norm for kommunal deltagelse i OFS-anlegg angis 1/3 av tiltakets samlede kostnader, at utvikling, drift og oppgradering av lagseide anlegg gjennomføres som offentlig-frivillig samarbeid (OFS) eller offentlig-frivillig-privat samarbeid (OFPS), og at i I OFS-prosjekter skal kommunen bidra med årlige midler til drift som om anlegget ble utviklet av kommunen selv fratrukket driftseffekt av de kostnadsreduksjoner som er oppnådd under utbygging av anlegget.

Dessverre ble forslagene nedstemt av alle andre partier bortsett fra MDG. 

Synd for idrettslagene, synd for våre barn og unge, og synd for kommuneøkonomien.

Enda merkeligere siden forslagene våre allerede delvis er innarbeidet i temaplanen – og at mye av idégrunnlaget var skissert allerede i forarbeidet til den nye kommunen.

Men vi lover å ta kampen videre i neste kommunestyreperiode!

Der er vi også tydelige på at vi må legge nok penger bak anleggsutviklingen til at idretten nå ser en reell framdrift. Vi i Venstre vil se at mange små rimelige prosjekter blir realisert i 2024, og at vi forhåpentligvis kan komme videre med noen av de større hallprosjektene fra 2025. 

Stem Venstre i dag hvis du vil ha en likebehandling av lagseide og kommunale idrettsanlegg, og mer samarbeid mellom kommunen og idrettslagene om utvikling av nye anlegg!

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe og Espen Ovnerud er toppkandidater i Drammen Venstre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *