Elektriske ferger bidrar til å kutte i utslipp av klimagasser. Fedjebjørn er en elektrisk drevet ferge på sambandet Fedje-Sævrøy i Vestland. Foto: Helge Sunde, Samfoto/NTB.

Klimagasskutt i kommunene må fortsette

Nye tall for klimagassutslipp i kommuner og fylker viser at utslippene er redusert i mange kommuner. Innsatsen må økes hvis Norge skal nå klimamålene.

68 prosent av kommunene hadde lavere utslipp av klimagasser i 2022 enn i 2009. I halvparten av kommunene er utslippet redusert fra 2021 til 2022.

– Kommunene har en viktig rolle for å kutte utslipp av klimagasser. Uten økt innsats fra kommuner og fylkeskommuner er det vanskelig å oppnå Norges klimamål i 2030. I den store omstillingen vi skal gjennom til 2050 må nesten alle utslipp fjernes, og da blir kommunens rolle enda viktigere, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

 • Nye utslippstall for Norges kommuner og fylker
  Miljødirektoratets klimagassregnskap viser hvordan utslippene av klimagasser har utviklet seg fra 2009 til 2022 innenfor kommunens og fylkenes grenser, fordelt på ni ulike sektorer.

Klimagassregnskapet viser at mange kommuner har redusert utslippene av klimagasser

 • Veitrafikk: Utslippene er redusert med mer enn fem prosent siden 2009 i nesten alle kommuner.
 • Oppvarming: 92 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2009.
 • Avfall og avløp: 73 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2009.
 • Energiforsyning: 61 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2009.

Reduksjonen skyldes i stor grad økt bruk av biodrivstoff og elbiler i veitrafikken, økt bruk av fornybar energi i energiforsyning, forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming og forbud mot deponering av organisk avfall.

– 2022-tallene for norske kommuner og fylker viser at innsatsen nytter. Utslippene går over tid særlig ned for veitrafikk og oppvarming, der det er innført omfattende virkemidler. Men det gjenstår mye. Våre analyser viser at det er behov for et stort spenn av virkemidler for å få fortgang på utslippskutt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Kommunene har mange virkemidler for å redusere klimagassutslipp, men det er også en del utslippskilder kommunene ikke har direkte kontroll over. Det kan for eksempel være flyplasser, riksveier og store industrianlegg som gir enkelte kommuner relativt høye utslipp.

Mer cruisetrafikk ga høyere sjøfartsutslipp

Koronapandemien resulterte i mange færre cruiseskipturer i 2020 og 2021 enn tidligere. Aktiviteten tok seg kraftig opp igjen i 2022. Utslippene fra cruiseskip i norske kommuner var høyere i fjor enn før pandemien.

Økt cruiseaktivitet er hovedårsaken i de fleste kommuner der utslipp fra sjøfart har økt fra 2021 til 2022.

Bruken av landstrøm til skip øker. Dette er et viktig klimatiltak i sjøfarten som gir reduserte utslipp fra skip som ligger til kai i kommunene.

Flere elbiler reduserer utslippene

Utslippene fra personbiler ble redusert i 78 prosent av kommunene i 2022. Selv om det i fjor var mer trafikk på veiene i de fleste kommunene enn året før, er utslippene lavere på grunn av flere elbiler.

Utslippene fra varebiler, tunge kjøretøy og busser hadde større utslipp i 2022 enn i 2021 i de fleste kommunene.

Fakta: Klimagassregnskap for kommuner og fylker

 • Miljødirektoratets klimagassregnskap for Norges kommuner og fylker viser utslipp av klimagasser på 45 forskjellige utslippskilder og ni hovedsektorer.
 • Kildeinndelingen er i hovedsak den samme som blir brukt i det nasjonale utslippsregnskapet som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • SSB, Kystverket, Eurocontrol og Nilu er viktige leverandører av data og utslippsberegninger for enkeltkilder, sammen med utslipps- og energitall som virksomhetene gir til Miljødirektoratet.
 • På grunn av ulike datakilder og avgrensninger kan ikke det kommunale og det nasjonale klimagassregnskapet sammenlignes direkte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *