Kommunal lånegaranti til idretts- og friluftslivsanlegg

Drammen kommune har vedtatt å gi kommunal lånegaranti til bygging/rehabilitering av idretts- og friluftslivsanlegg. Ordningen er etablert på bakgrunn av DIRs søknad sendt inn til Drammen kommune 28. september 2022.

Tekst: Geir Skinnes, Drammen Idrettsråd

I søknaden skriver vi blant annet dette:

Bakgrunn:

Som kommune kjenner til, er en rekke av idrettsanleggene i kommunen i eie av klubbene.

Drammen idrettsråd har ved gjentatte anledninger påpekt hvilke økonomiske utfordringer dette skaper for idrettslagene. Forskjellene i fordelingen av kommunens felles ressurser er betydelig og ikke rettferdig. Drammen idrettsråd vil i arbeidet med ny temaplan for idrettsområdet på nytt drøfte temaet og arbeide for at kommunen legger til grunn en likebehandling av kommunale og lagseide anlegg.

Flere av de lagseide anleggene er finansiert med eksterne låneopptak. Disse lånene er til dels understøttet av kommunale garantier, men dette som tilfeldig fra tilfelle til tilfelle, uten likebehandling og uten plan. I en periode bakover i tid, med svært lave renter, har idrettslagene ikke hatt fokus på området. Ved stigende renter, blir de økonomiske utslagene av manglende garantier langt større og flere klubber har derfor bedt Drammen idrettsråd om å koordinere arbeidet med å etablere en felles løsning i Drammen.

Drammen idrettsråd er glade for at ordningen endelig er vedtatt. Merk at vedtaket inneholder to forskjellige retningslinjer, en for organisasjoner som har eksisterende lån og en for framtidige lånesøknader.

Les mer og søk her: Kommunal lånegaranti | Drammen kommune

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *