Daglig leder i Horde, Alf Gunnar Andersen.

Kraftig økning i inkassogjeld hos samtlige aldersgrupper de siste seks månedene

En ny analyse utført av Horde viser en voldsom økning i inkassosaker i samtlige aldersgrupper i Norge. Personer over 60 år har nå i gjennomsnitt over 24.000 kroner i inkassogjeld, og unge voksne i alderen 18 til 25 har i snitt økt inkassogjelden sin med 73 prosent det siste halvåret. – Utviklingen er skremmende, og rammer en stadig bredere gruppe, sier daglig leder Alf Gunnar Andersen.

– Horde er en økonomi-app med over 200.000 brukere som gir forbrukere en samlet oversikt over kredittkort og forbrukslån. Selskapet har nylig utført en analyse av dataene til et utvalg på omtrent 12.000 personer som bruker Horde-appen. Analysen viser at det var en relativt flat utvikling i inkassogjeld frem til november 2022, før utviklingen skjøt i taket.

Den største prosentvise økningen i inkassobeløp finner vi hvis vi ser isolert på unge voksne i alderen 18 til 25 år, som har en økning på hele 73 prosent, tilsvarende 3.071 kroner i gjennomsnitt. Imidlertid er den største økningen i kroneverdi blant aldersgruppen 60 år og eldre, med 6.685 kroner (39 prosent økning). Sistnevnte aldersgruppe har i gjennomsnitt over 24.000 kroner i inkassogjeld.

Ser man på en større gruppe i analysen, har personer over 30 år i snitt over 20.000 kroner i inkassogjeld per person, som er en økning på nesten 40 prosent målt mot november 2022.
Økningen i inkassosaker kan være relatert til økte renter og inflasjon som har satt press på folks økonomi, særlig de som allerede er økonomisk sårbare. Dette kan tyde på at mange nøler, eller ikke har mulighet til å endre sine vaner i takt med endringer i økonomien, noe som fører til ytterligere økonomiske utfordringer.

– Analysen Horde har gjennomført viser en skremmende utvikling. Dagens økonomiske situasjon rammer alle aldersgrupper, men de gruppene som blir rammet hardest er de som i utgangspunktet har svakest økonomi. Spesielt de eldste over 60 år har økt verdien av inkassogjelden sin bekymringsfullt mye de siste seks månedene, sier daglig leder i Horde, Alf Gunnar Andersen og fortsetter:

– De som har fått det trangere økonomisk som følge av pengepolitiske innstramninger har pådratt seg høyere kostnader. Inkassogjeld blir ofte den dyreste formen for gjeld, da man fort må betale et stort gebyr på en liten regning, som gjentar seg per krav. Opparbeider en seg flere ubetalte inkassokrav, blir man tildelt betalingsanmerkninger. Har man betalingsanmerkninger får man ikke forbrukslån, som for mange er et kostnadsmessig rimeligere alternativ enn inkassogjeld. Det oppstår en ond sirkel, og forbrukerne blir aldri kvitt den dyreste formen for gjeld.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *