4.000 PÅ KURS: Årlig kurser KIS KOMPETANSE rundt 4.000 mennesker. Her viser daglig leder Rolf Larner frem praktisk opplæring.

Kranførerbevis for offshorejobb

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i mai 2013.

Mange henvender seg til KIS KOMPETANSE i Kobbervikdalen for å ta kranførerbevis. Det øker nemlig muligheten for en jobb offshore.

– Vi har sett en økning i antall privatpersoner som bestiller kurs hos oss for å gjøre seg mer attraktive for en offshorejobb, sier daglig leder i KIS, Rolf Larner.

– Det kan være en god investering i godt betalte jobber.

God lønn

Et kurs kan koste rundt 20.000 kroner, avhengig av hva slags maskineri det skal kurses i. På KIS har de kurs i lastebilkran, mobilkran, tårnkran, fastmonterte hydrauliske kraner og traverskran.  De gjennomfører også en rekke andre kurs som for eksempel bruk av fallsikringsutstyr, riggeropplæring stillas- og liftbruker, truckfører- og anleggsmaskinfører, varmearbeid og HMS kurs. 

Det er ikke bare offshore en kranfører kan tjene godt. På en måneds tid kan en elev få sertifisering som kranfører, og komme opp i en årslønn på en halv million.

– Det er stor mangel på kranførere, sier Larner.

Når han snakker om kranførere, er det de som sitter på toppen disse kranene vi ser på byggeplasser rundt om i byen. Det kan også være mobile kraner på lastebiler, eller kraner på oljeinstallasjoner i Nordsjøen. KIS Kompetanse AS sender også instruktører til båter, eller til bedrifter hvor det er flere som skal gjennomgå et kurs.

– Det er mange småfirmaer som ikke vet at det er påbudt med bevis for å håndtere en kran, sier Larner.

– Det kan fort bli farlige situasjoner, hvor kranen ikke står plassert riktig eller stropper ikke er passe til oppdraget.

Stroppekurs

Bare det å lære seg riktig stropping, krever et tredagers kurs.

– Det er kanskje flere tonn som skal løftes, og stroppes det ikke riktig, kan det fort skje ulykker.

Larner viser til avisoppslag med arbeidsulykker som involverer kraner og stropper. 

– En hver som fører en kran er ansvarlig for at alt er trygt og sikkert. Akkurat som en bilfører er ansvarlig for at bilen virker når han skal kjøre på veien, sier han.

– De aller fleste ulykkene hvor kraner og annet tungt maskineri er involvert, skyldes menneskelige feil. Det er disse feilene vi prøver å unngå ved opplæring her hos oss.

KIS gruppen ble etablert i 1987 og leverer vedlikeholdstjenester på kraner og løfteutstyr.

KIS Kompetanse AS startet i 2001 som et opplæringstilbud til kundene. Det er en avdeling i Bergen og en i Drammen. I dag jobber 10 instruktører og administrasjonen teller åtte ansatte i Drammen. Omsetningen i fjor var på hele 31 millioner, og i de siste to årene har omsetningsøkningen vært på hele 60 prosent. 4.000 personer deltar på kurs hvert år, og hver uke går det tre til fire kurs samtidig.

Omstrukturerte eierskapet i fjor

EIERNE: Jan Sanne, KIS AS (f.v.), Edd Wikhaug, KIS SØR, Trond Frøshaug, KIS ØST, Rolf Larner, KIS KOMPETANSE, Petter Sørensen, KIS MARITIME, Olav T. Jacobsen, KIS VEST, Svein-Frode Børsting, KIS NORD og Tom Olsen, KIS AS.

Som et ledd i omstrukturering av eierskapet i KIS etablerte nåværende aksjonærer selskapet KIS PARTNERS AS i 2012 – som har kjøpt alle aksjene i KIS AS.

Hensikten var å få nye ledere og øvrige ansatte inn på eiersiden samtidig som de beholder kontinuiteten fra tidligere.

Alle daglige ledere er nå medeiere i KIS PARTNERS AS og øvrige ansatte er også invitert inn på eiersiden i konsernet. 

”Med dette bygges det et solid fundament og engasjement for fremtiden i forhold til å utvikle KIS videre”, heter det på KIS’ egen hjemmeside.

Som et ledd i restruktureringen ble det under opprettelsen i fjor laget en fem-årsplan for konsernet som viser veien videre frem til 2017. Der legges det opp til en omsetningsvekst på ca 10 prosent i året noe som betyr at de må rekruttere cirka 100 nye medarbeidere de neste fem årene. Det vil stille krav til økt fokus på opplæring og kompetanseoverføring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *