Kvinner i krig

Nazifa Nazari

I anledning den internasjonale kvinnedagen den 8. mars ønsker jeg å rette fokuset mot de kvinnene som lider under krig i flere land og regioner rundt om i verden.

Tekst: Nazifa Nazari

Krig fører med seg en tung byrde, og det er ofte kvinner som står i frontlinjene av lidelse og tap. Vi er mødre, døtre, søstre – og vi bærer ikke bare vår egen byrde, men også byrdene til våre familier og samfunnet.

Som barn opplevde jeg krigens voldsomme virkninger på nært hold. Lyden av bomber, lukten av ødelagte hjem, og synet av redde ansikter har preget minnet mitt for alltid. Den uskylden som barn skal ha, ble stjålet av krigens grusomhet. Men i denne mørke perioden lærte jeg også verdien av styrke, samhold og håp.

Som kvinne har jeg stått ansikt til ansikt med konsekvensene krig etterlater seg. Vi kvinner blir ofte de usynlige heltene, som bærer byrden for å holde familien sammen når alt ser ut til å falle fra hverandre. Vi blir de bautaene som står sterke midt i ruiner, og vi gir aldri opp kampen for en bedre fremtid.

Krig har en dyp innvirkning på vår psykiske helse. Angst, depresjon og traumer blir våre uønskede følgesvenner. Men vi er også overlevere, og vår historie er kilde til inspirasjon. Vi har makt til å forandre smerte til styrke og håpløshet til håp.

Vi er ikke bare ofre, men også agenter for forandring. Vi er bærere av visdom og kjærlighet.

 

Kvinner i krig

Midt i krigens land, en jente født i strid,

Hennes drømmer knust, men styrken i sitt indre skjult.

 

Gjennom land og tap, en reise av nød,

Hun bærer byrden, søker friheten!

 

Krigen tar, men i henne lever håpet,

En kvinne sterk, gjennom mørket går hun, urokkelig!

 

Mennene styrte krigens maktspill,

Men kvinnene bar byrden, kjente smerten!

 

Krigens arv, som et arr i sinnet,

Hun bærer det, stolt, fra dypet i sitt sinn

 

Åttende mars, en dag for kvinnekamp,

Samstemt i verden, i kjærlighet og kamp

 

Åttende mars, et symbol på styrke og rettferdighet,

Kvinner sammen i solidaritet.

 

La oss sammen løfte frem historiene om kvinner i krigen. La oss bygge en fremtid der fred og rettferdighet rår, der våre barn kan vokse opp uten frykt.  Sammen kan vi skape en verden der kvinnenes styrke og mot blir feiret, ikke oversett.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *