Foto: Rune Engsæter/NVE

Lavt forbruk, lavere priser og fortsatt økt magasinfylling

Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 44): Det varme været, lav kraftproduksjon og betydelig nedbør bidro til økt magasinfylling i forrige uke.

-Den siste tiden har det vært varmere enn vanlig, og kraftforbruket har vært lavere enn i samme uke de siste ti årene. Samtidig har det vært mye nedbør i sørlige Norge. Det er gode nyheter for magasinfyllingen og kraftsituasjonen denne vinteren, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

I forrige uke økte magasinfyllingen i sørlige Norge med 3,4 prosentpoeng. Samlet sett har fyllingsgraden i vannmagasinene i dette området økt med 17,3 prosentpoeng de siste seks ukene. Det er sjelden vi har sett ei så stor økning i fyllingsgraden i sørlige Norge på denne tiden av året.

– Trenden med lav kraftproduksjon for årstiden fortsetter, og produksjonen ligger fortsatt på et lavere nivå enn noen gang tidligere de siste ti årene. Av denne allerede lave produksjonen var det aller meste kraft som ikke kan lagres over lang tid, sier Nordberg.

Samtidig var kraftproduksjonen høyere enn forbruket, og det førte til nettoeksport ut av sørlige Norge.

Kraftprisene gikk ytterligere ned forrige uke. I sørlige Norge var ukesprisen 76 øre/kWh, en nedgang på 30 prosent fra uka før. Det er over ett år siden prisene var på samme nivå. Prisfallet skyldes både mildvær, regn og høy vindkraftproduksjon.

NVE vil følge tapping av vannmagasiner tett

Når det blir kaldere, faller mer av nedbøren som snø og ikke regn. Mindre regn betyr mindre vann til magasinene, og kaldere vær gjør at kraftbehovet økes. Gjennom vinteren er det derfor naturlig at magasinfyllingen faller. Som vannkraftprodusent må man ta flere hensyn. Både at det skal være nok vann gjennom vinteren, men også at det må være plass til snøen som skal smelte gjennom våren og sommeren.

– Det er fortsatt meldt varmt vær i en periode framover, men etter hvert vil magasinene få mindre påfyll av vann fordi mer av nedbøren legger seg som snø. Selv om magasinfyllingen har gått kraftig opp i sørlige Norge de siste ukene, blir det viktig å følge med på hvordan kraftprodusentene bruker vannet framover, understreker Nordberg.

NVE er nå i dialog med kraftprodusentene og Statnett om hvordan vinterens rapportering av kraftproduksjon skal gjennomføres.

Kraftsituasjonen framover

Kraftsituasjonen i Norge det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa. Dette er usikre faktorer som gjør at situasjonen i sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren. Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid.

På www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:

  • Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
  • Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
  • Fakta om strømstøtteordningen
  • Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *