v2_solidaritetsfondet_logo_sticker

Like muligheter til å delta i idretten!

Drammen idrettsråd viser til brev fra Kulturdepartementet (KUD) datert 12. mai 2023 og tildelingsbrev fra Norges idrettsforbund 26.05.2023 om ekstraordinært tilskudd til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år)

Tekst: Janne Hafskjold, Drammen Idrettsråd

Tilskuddet er en ekstrainnsats fra KUD og Drammen er tildelt kr. 4.696.316 til idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og unge.

Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Midlene skal understøtte:

  • Klubbenes eget arbeid med å inkludere barn og unge som faller utenfor medlemsdrevet idrettsaktiviteter på grunn av den sosioøkonomiske situasjonen til familien.
  • Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

Svarfrist for å sende inn skjemaet er satt til 17 august.

Les mer på: Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten • Drammen Idrettsråd (drammenir.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *