I overvåkings- og kartleggingsprogrammet ble det analysert til sammen 1 142 prøver av vegetabilske produkter og animalske produkter fra landdyr. Foto: Erling Fløistad, NIBIO

Lite rester av plantevernmidler i norskprodusert mat

Innholdet av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet er lavt. Det er flest funn av plantevernmiddelrester i mat som importeres fra land utenfor EU/EØS, viser Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram.

– Når man bruker et plantevernmiddel under dyrking, kan man kan finne igjen rester av dette plantevernmiddelet i produktet. Strenge regler skal sikre at maten er trygg og at plantevernmidler blir brukt på riktig måte, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Det er derfor fastsatt grenseverdier for innhold av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av nivåene, i samarbeid med NIBIO.

– Overvåkningen vår viser at mat dyrket i Norge inneholder gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn produkter fra andre land, sier Sletta.

60 prosent av prøvene av norske produkter i 2022, var helt uten plantevernmiddelrester. Til sammenligning var 30 prosent av prøvene fra EU/EØS og 37 prosent av prøvene fra resten av verden uten funn.

I overvåkings- og kartleggingsprogrammet ble det analysert til sammen 1 142 prøver av vegetabilske produkter og animalske produkter fra landdyr. Av disse ble 28 prøver (2,5 prosent) vurdert å være overskridelser av grenseverdien. En overskridelse er funn over grenseverdi, etter fratrekk av analyseusikkerhet.

Flest overskridelser i produkter fra land utenfor Europa

I 2022 var det to overskridelser av grenseverdi i prøver av norsk grønnkål. I produkter fra EU/EØS var det også to overskridelser, i spinat og hvitvin. Disse overskridelsene medførte ingen akutt helsefare for forbruker.

I produkter fra land utenfor EU/EØS, var det overskridelser i 24 prøver. Dette gjaldt avokado, bordoliven i lake, bønner med belg, erter med belg, ingefærrot, kvede, malt koriander, mandel, paprika, pærer, ris, rosiner, te og vårløk.

Ni av overskridelsene ble vurdert å kunne medføre akutt helsefare for forbruker. Disse partiene ble trukket fra markedet. Funnene ble gjort i to prøver av ris, én prøve av kvede, én prøve av pepper og én prøve av lange grønne bønner. I tillegg var det overskridelser med helsefare i fire prøver av rosiner. Rosiner er et av produktene hvor det er flest overskridelser. Druer og rosiner er også blant produktene der Mattilsynet ofte finner rester av flere ulike plantevernmidler. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 20 ulike plantevernmidler.

– Overskridelsene viser at det er ekstra viktig at virksomhetene kontrollerer og stiller krav til innhold av plantevernmiddelrester når de importerer fra land utenfor EU/EØS, sier Sletta.

Få funn i økologiske produkter

Det var i 2022 få funn av plantevernmiddelrester i økologiske produkter. I to av 151 prøver ble det påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon. Funnene ble gjort i hvitløk fra Spania og i tomat fra Norge.

Fakta om grenseverdier

Hvis det påvises rester av et plantevernmiddel/stoff i en prøve, defineres det som et funn. For å vurdere om et funn over grenseverdi også er en overskridelse, korrigeres funnet for måleusikkerhet. For prøver med overskridelser, vurderer Mattilsynet om inntak av matvaren kan medføre helsefare for forbruker.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *